صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نزدیک به ۶،۹ میلیون افغانی به ۲۵ خانوادۀ قربانیان پولیس توزیع شد

نزدیک به ۶،۹ میلیون افغانی به ۲۵ خانوادۀ قربانیان پولیس توزیع شد

قوماندانی امنیۀ ولایت سمنگان، به هر کدام از ۲۵ خانوادۀ معلولین و قربانیان پولیس، ۲۷۵ هزار افغانی توزیع کرد.
منیر رحیمی مسئول مطبوعات قوماندانی امنیه سمنگان روز دوشنبه 16 حمل به رسانهها گفت که این پول از بودجه وزارت داخله تهیه و از سوی عبدالله گارد قوماندان امنیه سمنگان، به خانوادههای یادشده توزیع شد. به گفته وی، شاروالی به خانوادههای یادشده قبلاً یک، یک نمره زمین را در منطقه مربوط به ماسترپلان جدید شهر ایبک توزیع نموده و این خانوادهها باید در بدل هر نمره زمین ۷۵۰۰۰ افغانی به شاروالی تحویل دهند.
رحیمی افزود که این خانوادهها میتوانند از جمع پولی که دریافت نموده اند، ۷۵۰۰۰ افغانی را به شاروالی بدهند و با دوصد هزار متباقی، به ساخت منازل در نمرات یادشده اقدام کنند. به گفته وی، این خانواده ها مربوط آن عده از منسوبین پولیس می باشند که باشنده های ولایت های مختلف کشور بودند و در سمنگان، در نبرد با مخالفین مسلح دولت کشته و یا زخمی شده اند.