صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بهبود وضعیت در افغان‌پست؛ مراسلات پستی به خارج، بین 2 تا 5 روز به مقصد می‌رسد

بهبود وضعیت در افغان‌پست؛  مراسلات پستی به خارج، بین 2 تا 5 روز به مقصد می‌رسد

شرکت افغانپست میگوید که با بهبود و نوسازی سیستم، مرسلات خارجی بعد از این تاریخ بین 2 تا 5 روز به مقصد خواهد رسید.
وحید ویس، رئیس شرکت افغانپست، روز یکشنبه 15 حمل در نشست افتتاح «سیستم خدمات آنلاین شرکت افغانپست» گفت که نوسازی سیستم باعث شده است، مرسلات و پارسلها بین دو تا پنج روز به کشورهای اروپایی برسد.
آقای ویس اذعان کرد که در گذشته شهروندان مشکلات فراوانی در قسمت ارسال مرسلات داشتند، اما اکنون هر فرد قادر است که مرسلات و پارسلهای خود را ردیابی کند.
پیش از این شماری زیاد از شهروندان کشور نسبت به ارسال مرسلات پستی خود شکایت داشتند و میگفتند که گاهی مرسلات به مقصد نمیرسد.
افتتاح خدمات انلاین
شرکت افغان پست، سیستم آنلاین خدمات عامهاش را افتتاح کرد. وحید ویس، رییس عمومی این شرکت می گوید که این سیستم قابلیت عرضه انواع خدمات عامه ادارات دولتی را دارا است.
آقای ویس با اشاره به آنکه شرکت افغان پست در حال حاضر تفاهمنامه همکاری را با وزارت امور خارجه امضا کرده است تا از این طریق تمامی اسنادی که تاییدی وزارت را نیاز دارد، انجام میدهد.
رئیس شرکت افغانپست گفت که این خدمات تنها به وزارت خارجه نیست و از سایر ادارات دولتی که خدمات عامه ارایه میکنند درخواست کرد که برای ارایه خدماتشان از طریق شرکت افغان پست، با این شرکت تفاهمنامه همکاری امضا کنند.
او همچنین گفت شهروندان کشور در حال حاضر می توانند با مراجعه به ویبسایت این شرکت وارد سیستم آنلاین خدمات عامه آن شده؛ وثایق، سند تحصیلی و یا تذکره خویش را به هدف در یافت تصدیق وزارت امور خارجه مطابق سیستم طی مراحل نموده و پس از مهلت محدودی که سیستم به آنان تعیین می نماید، اسناد طی مراحل شده شان را از نزدیکترین پسته خانه محل خویش به دست آورند.
آقای ویس، اطمینان داد که شرکت افغان پست با ایجاد سیستم خدمات آنلاین خود، ظرفیت عرضه انواع خدمات عامه در سراسر کشور را از طریق پسته خانه های خود در مرکز و ولایت ها دارد.
رییس عمومی شرکت افغان پست، تصریح کرد که این شرکت ۱۵۰ نوع خدمات عامه را شناسایی کرده و در سیستم آنلاین خدمات عامه خویش، جاگزین کرده است.
به گفته او، استفاده از سیستم آنلاین خدمات عامه شرکت افغان پست، سهولت های فراوانی را برای شهروندان فراهم می نماید که مهمترین آن جلوگیری از تجمع مراجعین در یک نقطه و در یافت خدمات از چندین نقطه یا نزدیکترین پسته خانه محل بود و باش متقاضی خدمات عامه می باشد.