صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیران ناتو بر حمایت از نیروهای امنیتی و حفظ نظام جمهوریت تاکید کردند

سفیران ناتو بر حمایت  از نیروهای امنیتی و حفظ نظام جمهوریت تاکید کردند

سفیران کشورهای عضو سازمان ناتو در نشستی با رییس جمهور، تعهد و حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسۀ صلح، آتش بس و حفظ جمهوریت و دستآوردهای دو دهه گذشته، ابراز کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  ظهر دیروز جمعه 8 حوت در ضیافتی، با سفیران کشورهای عضو سازمان ناتو دیدار کرد.
براساس خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری، در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، بانوی اول، معاونان ریاست جمهوری و رئیس عمومی ادارۀ امور نیز حضور داشتند. در آغاز، رئیس جمهور غنی در مورد انکشافات اخیر در پروسۀ صلح و ماحول و فرصت های به میان آمده در این خصوص پس از اعلام ارزیابی توافقنامه دوحه از سوی حکومت جدید امریکا و برگزاری کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو، صحبت کرد.
رئیس جمهور از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم یاد آوری نمود و بر ختم خشونتها و تامین آتش بس دایمی تاکید کرده، گفت که حکومت افغانستان در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد متعهد می باشد.
همچنان رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از کمک و همکاری کشورهای عضو سازمان ناتو و قربانی نیروهای آنان در چوکات ماموریت حمایت قاطع، بر حفظ جمهوریت و دستآوردهای دو دهه گذشته به ویژه حقوق زنان، تاکید ورزید.
در این دیدار، بانوی اول کشور نیز صحبت کرد و در مورد نقش و جایگاه زنان در پروسۀ صلح و دستآوردهای آنان در دو دهۀ گذشته معلومات داده، گفت که دستآوردهای زنان نباید در مذاکرات صلح، قربانی شوند. وی افزود که به زودی شورای عالی زنان در امور صلح به کارش آغاز خواهد کرد. سپس سفرای کشورهای عضو سازمان ناتو یکبار دیگر تعهد و حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسۀ صلح، آتش بس و حفظ جمهوریت و دستآوردهای دو دهه گذشته، ابراز کردند. در اخیر این دیدار، رئیس جمهور غنی به سوالات سفیران کشورهای عضو ناتو در خصوص صلح، حکومت داری خوب و مبارزه با فساد، پاسخ ارائه نمود.