صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: فصل جدید همکاری میان قوای اجرائیه و مقننه آغاز شده است

غنی: فصل جدید همکاری میان قوای اجرائیه و مقننه آغاز شده است

رئیس جمهور، ضمن تاکید بر مشورت با اعضای ولسی جرگه در مورد پروسۀ صلح گفت که افغانستان، نسبت به هر زمان دیگر برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه، در موقف بهتر قرار دارد.
در خبرنامه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، صبح امروز با رئیس و اعضای ولسی جرگه در قصر سلام خانۀ ارگ دیدار کرد.
منبع نوشته است در این دیدار که معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی ادارۀ امور نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور از اعضای ولسی جرگه بخاطر تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ تشکر کرده، گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه، در موقف بهتر قرار دارد.
وى در ادامه افزود که در ماه های آینده، در اين مورد با شورای ملی مشورت ها انجام خواهد شد و زمینۀ مذاکرات جدی که یک راه حل پیدا شود، فراهم خواهد گردید.
رئیس جمهور گفت: «احترام به شورای ملی همانند احترام به قانون اساسی و جمهوریت می باشد و بدون همکاری و تشریک مساعی سه قوه، قانون اساسی به مخاطره می افتد.»
موصوف در ادامه افزود: «مشورت های بیشتر را با ولسی جرگه انجام خواهیم داد و ابتدا با هیات رهبری و بعداً با تمام کمیسیون ها به گونه جداگانه دیدار خواهم  کرد و نظر آنان و موکلین شان را شنیده و بر اساس آن فیصله خواهیم نمود. »
غنی با اشاره به اینکه مردم از قشر سیاسی اعتماد می خواهند، به مسئولین وزارت مالیه هدایت داد تا در بودجه سازی تغییر اساسی بیاورند.
وی اعلام نمود که پس از دو ماه بودجه سازی، به صورت مشورتی سرتاسری ملی با شما، آغاز می گردد و باید معیارها واضح و مشخص باشند.
موصوف با بیان اینکه کمک های جامعۀ بین المللی در کنفرانس جینوا مشروط است، خواهان همکاری شورای ملی بخاطر برآورده شدن تعهدات به ملت و جامعه بین المللی گردید.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت: «یک فصل جدید همکاری میان قوای اجرائیه و مقننه آغاز شده و مشترکاً خواست های ملت را عملی خواهیم ساخت. »
در این دیدار، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت که طبق هدایت رئیس جمهور به وزارت مالیه، به خواست های اصلاحی ولسی جرگه قناعت فراهم شد و توانستند سند بهتری را برای بخش های عادی و انکشافی عرضه نمایند و آنرا مورد تصویب قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه با تصویب بودجه، دروازۀ جدید همکاری ها میان حکومت و ولسی جرگه گشوده شده است، افزود که تفاوت دیدگاه ها میان ولسی جرگه و وزارت مالیه روی بودجه، بخشی از زیبایی های دموکراسی و تفکیک قوا می باشد و نباید آنرا به معنای اختلاف و بیگانگی تعبیر کرد.
میر رحمان رحمانی تصریح کرد که ولسی جرگه همواره از موقف دولت در قبال مسایل مهم ملی به شمول صلح، مقابله با ترورهای هدفمند، مبارزه علیه فساد، حکومت داری خوب و اصلاحات در ادارات حمایت نموده است. رئیس ولسی جرگه افزود که با درنظرداشت توقف گفتگوهای صلح و بهانه گیری طالبان و افزایش جنگ، خشکسالی و فقر روز افزون، همه اعضای ولسی جرگه خود را با نگرانی های شما شریک دانسته و اعلام همکاری  می نمایند و انتظار شان این است تا به تحکیم روابط بیشتر و اعتماد سازی، توجه جدی صورت گیرد.