صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ از تصویب بودجه 1400 استقبال کرد

ارگ از تصویب بودجه 1400 استقبال کرد

ارگ ریاست جمهوری از تصویب بودجه ملی سال مالی 1400 توسط مجلس نمایندگان استقبال کرده و این کار مجلس را بخاطر تطبیق به موقع پلانها و برنامههای اساسی دولت به ویژه پروژههای انکشافی در سراسر کشور، مهم خوانده است.
ارگ ریاست جمهور دوشنبه 4 حوت در اعلامیه خبری که منتشر کرده گفته  است:«محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از اعضای ولسی جرگه بخاطر تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ ابراز امتنان نمود.»
طرح مسودۀ سوم بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ که پیش از این دو بار توسط مجلس رد شده بود، دیروز در جلسۀ عمومی ولسی جرگه با اکثریت آرا مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفت.
مجلس دلیل رد مسوده بودجه 1400 را بی عدالتی در پروژه های انکشافی ولایتی و عدم یکسان سازی معاشات کارمندان پائین رتبه دولتی عنوان کرده بود.
میر رحمان رحمانی گفته است که در جلسه دیروز 147 نماینده حضور داشتند که از این جمع تنها سه کارت سرخ در تصویب بودجه استعمال شده و باقی نمایندگان همه برای تصویب بودجه مالی سال جدید موافقت کردند.
در سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۱میلیون افغانی پیشبینی شده است. از این میان، ۳۱۱ میلیارد بودجۀ عادی و ۱۶۱میلیارد دیگر بودجۀ انکشافی در نظر گفته شده است.