صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلند ماندن بهای مواد خوراکی دو روز پس از باز شدن بندرهای تجارتی

بلند ماندن بهای مواد خوراکی  دو روز پس از باز شدن بندرهای تجارتی

دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، بهای مواد خوراکی و سوخت در پایتخت این کشور همچنان بالا است.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شماری از شهرهای دیگر، صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است.
برخی از باشندگان کابل میگویند بیکاری، فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است.
ظفر مومند خواستار مداخله حکومت است: «چند روز پیش یک کیلو گاز به ۴۵ افغانی بود، اما حالا به ۱۳۰ افغانی رسیده. همینگونه، آرد، برنج، روغن و تاجران هم از این فرصت استفاده میکنند و قیمتها را بلند میبرند که این احتکار است و یک گناه بزرگ است. حکومت باید جلو اینها را بگیرد.»
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلو گرانفروشی را بگیرد.
زینب میگوید: «بسیار نرخ مواد غذایی بالا رفته. کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند، پول یک نان را ندارند، درحالیکه قیمت گاز و مواد اولیه خوراکی به حد آخرش بالا رفته.»
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگوید با پا در میانی اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق صنعتکاران افغانستان، از دو روز بدین سو راههای بندرهای حیرتان، آقینه و شیرخان بر روی رفت و آمد موترهای باربری باز شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از وزارت داخله، شورای امنیت و شاروالی کابل موظف شده تا جلو کسانی را که اقدام به گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی کردهاند، بگیرند. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «تیمی تشکیل شده در بازارها میروند تا جلو احتکار را بگیرند. در چند روز گذشته تیمها در چند ولایت کار میکنند و برای برخی دکاندارانی که گرانفروشی میکردند، اخطاریه دادند و دکانهای برخی دیگر را هم بسته کردند.»
گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد.
با وجود قانون حفاظت از حقوق مستهلکین در کنار قانون منع احتکار، اما نظارت پایین حکومت از بازار آزاد همواره سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور شده است.