صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو: به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهیم

ناتو: به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهیم

سرمنشى ناتو مى گويد که درنشست مجازی وزیران دفاع ناتو درمورد افغانستان فيصله نهايى اتخاذ نگرديد؛ اما درمورد خروج تمامى سربازان شان مشورت بيشترخواهند کرد .
نشست مجازی دوروزۀ وزیران دفاع ناتو ساعت هشت بجه شب جمعه به وقت افغانستان پايان يافت .
جینز ستولتنبرگ سرمنشى ناتو درختم اين نشست دو روزه طى کنفرانس مجازى گفت که در روز دوم اين نشست، ماموريت ناتو درافغانستان وعراق ارزيابى گرديد .
وى افزود که اين دو ماموريت ناتو درمبارزه  دربرابر تروريزم نقش مهمى را بازى مى کند .
سرمنشى ناتو همچنان خاطرنشان کرد که وزراى دفاع ناتو درجريان بحث درمورد افغانستان با يک نوع معمامواجه بودند وگزينه هاى اسانى روى دست نبود .
ستولتنبرگ درادامۀ صحبت هايش گفت :((درحال حاضر درمورد افغانستان تصميم نهايى اتخاذ نمى کنيم، اما اينکه درآغاز ماه مى سال روان ميلادى که به اساس توافق نامه دوحه اخرين مهلت خروج نيروهاى خارجى ازافغانستان مى باشد، کشورهاى عضو ناتو دراين خصوص مشورت هاى خواهند کرد .))
اما سرمنشى ناتو افزود که آنها به حمايت مالى ازنيروهاى افغان وادامه ماموريت شان درافغانستان متعهد مى باشند .
بگفتۀ موصوف، ناتو ازپروسۀ صلح افغانستان حمايت مى کند ودراين مورد شمارى سربازانش را کاهش داده است .
نامبرده افزود که مذاکرات، مناسب ترين راه حل اختلافات ميان افغانها مى باشد .
سرمنشى ناتو بارديگربه طالبان خطاب کرد که خشونت ها را کاهش دهند، تعهد شان را به اساس توافق نامه دوحه عملى و روابط شانرا با تروريزم بين المللى قطع نمايند .
ستولتنبرگ دربخشى ازصحبت هايش گفت که هدف ناتو اين است که افغانستان نبايد بارديگربه مرکز تروريزم بين المللى مبدل گردد .
به اساس گفته هاى وى، کشورهاى عضو ناتو مشترکا وضعيت افغانستان را ازنزديک بررسى مى کنند وبراى حفظ مصئونيت سربازان شان اقدام لازم خواهند کرد .
سرمنشى ناتو مى گويد که وزراى دفاع کشورهاى عضو ناتو به تمديد ماموريت شان درعراق تصميم اتخاذ کردند .
نشست وزیران دفاع ناتو در حالی برگزار میشود که ادارۀ جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، موافقتنامۀ امریکا و طالبان را بررسی میکند تا مشخص شود که آیا گروه طالبان به تعهداتش از جمله آتشبس و مذاکرات معنیدار با حکومت افغانستان عمل میکند یا نه.
برمبنای این موافقتنامه، تمام نیروهای خارجی در بدل تضمینهای امنیتی از سوی گروه طالبان به شمول قطع رابطۀ این گروه با القاعده، باید افغانستان را تا ماه می ترک کنند.
گروه طالبان قبلاً گفته بودند که مطابق موافقت نامه این گروه و امریکا عمل کرده و با گروههای تروریستی رابطه ندارد.
مذاکرات بین افغانها در ۱۲ ماه سپتمبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد.
این مذاکرات میان هیئتهای مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان پس از وقفۀ سه هفتهای در اوائل ماه جنوری از سر گرفته شد، اما اضافه از یک ماه میشود که هیچ نشستی میان این دو هیئت برگزار نشده است.
ناتو در سال ۲۰۱۴ به دنبال پایان مأموریت محاربوی اش در افغانستان، ماموریت حمایت قاطع را روی دست گرفت. در حال حاضر ده هزار سرباز ناتو در چهارچوب این ماموریت، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری میرسانند.
امریکا بر اساس موافقتنامهاش با گروه طالبان، شمار نیروهای امریکایی را در اواسط ماه جنوری به ۲،۵۰۰ تن کاهش داد.
رئیس جمهور غنی با سرمنشی سازمان ناتو، صحبت تیلفونی نمود
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر دیروز با ینس ستولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو صحبت تیلفونی کرد. در این مکالمۀ تیلفونی، هر دو جانب در مورد پروسۀ صلح، کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو و حمایت های دوامدار ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، بحث و تبادل نظر نمودند.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو در مورد کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو به رئیس جمهور معلومات داده، گفت که کشورهای عضو ناتو در پروسه صلح افغانستان از دیپلوماسی فعال استفاده می کنند، تا این پروسه به موفقیت برسد.
وی ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در افغانستان گفت که تمام فیصله های کشورهای عضو این سازمان مشروط خواهد بود و در آن از نزدیک با ایالات متحده امریکا هماهنگی خواهند کرد.
سرمنشی سازمان ناتو در مورد خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، گفت که مشورت ها ادامه دارد و تاکنون در این خصوص تصمیم گرفته نشده است و همچنان بازنگری موافقتنامه که میان طالبان و امریکا صورت گرفته، از سوی حکومت ایالات متحده امریکا جریان دارد.
در این تماس تیلفونی، ینس ستولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو بر حل مسالمت آمیز معضله افغانستان تاکید کرد و حمایت خویش را از صلح پایدار و باعزت در افغانستان ابراز نمود.  همچنان موصوف گفت که تعهد دوامدار سازمان ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم ادامه دارد.