صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: طالبان در گفتگوهای صلح حتی حاضر به کاهش خشونت‌ها نیست

عبدالله: طالبان در گفتگوهای صلح حتی  حاضر به کاهش خشونت‌ها نیست

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که طالبان مسلح در دور دوم مذاکرات صلح، حاضر نیستند حتی خشونتها را کاهش دهند.
آقای عبدالله که دیروز شنبه (4 دلو) هنگام افتتاح کمیسیون جوانان شورای عالی مصالحه ملی که در قصر سپیدار صحبت میکرد گفت که دامنه خشونت از سوی طالبان توسعه یافته و ترورهای هدفمند ادامه دارد.
به گفته او، همانطوری که مردم توقع داشتند در ابتدای دور دوم مذاکرات صلح، هیات دولت و طالبان حداقل روی کاهش خشونتهای موثر توافق کنند؛ اما این کار تاهنوز صورت نگرفته و دلیلش هم اصرار طالبان به ادامه جنگ است.
رییس شورای عالی مصالحه ملی خاطر نشان کرد، وقتی طالبان به کاهش خشونت حاضر نیست؛ یک سوال بزرگی را برای مردم افغانستان ایجاد کردهاند.
به گفته او، در حالی که هیات افغانستان با رهنمایی و هدایت واضح شورای مصالحه عزم و اراده خود را در میز مذاکره با روحیه تعاون ثابت کردهاند؛ توقع دارند که طرف طالبان نیز حداقل این تعاون را داشته باشد.
او گفته، قرار بود در ابتدای دور دوم مذاکرات دوحه، روی آتش بس موافقه شود؛ تا مردم از این روند حمایت میکردند. ولی این کار صورت نگرفته است. عبدالله در مورد کمیسیون جوانان شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری کرد که این کمیسیون این شورا را در انسجام بیشتر برنامههای صلح کمک کند. این در حالی است که حدود 20 روز است که دور دوم مذاکرات صلح دوحه آغاز شده؛ اما گفته میشود این مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشته است.