صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دولت در امور شهداء و معلولین به وزارت مستقل بودجوی ارتقا کرد

وزارت دولت در امور شهداء و معلولین به وزارت مستقل بودجوی ارتقا کرد

رئیس جمهور غنی، طبق فیصله شورای ملی، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را به وزارت مستقل بودجوی ارتقا داد.
رئیس جمهور غنی به اداره امور هدایت داده است تا با درنظرداشت بررسی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به ایجاد وزارت شهدا و معلولین طبق فیصله مجلسین موافقه و اقدام کند. در ادامه مکتوب، از اداره مربوطه تقاضا کرده است تا مطابق به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اجراآت کند.
قابل ذکر است، مجلسین شورای ملی قبلاً در ارتقای وزارت دولت در امور شهدا و معلولین اختلاف نظر داشتند؛ اما پس تشکیل یک هیأت مختلط، اختلافات از میان برداشته شد و فیصله نمودند که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به وزارت مستقل بودجوی ارتقا کند.
نتیجه فیصله هیات متذکره بر این شد تا این اداره تحت عنوان «وزارت شهدا و معلولین» ایجاد گردد. همچنان وزیر این وزارت، مانند سایر وزرا کابینه در برابر شورای ملی پاسخگو می باشد.
این اداره، قبلا در چوکات ریاست عمومی خزینه تقاعد فعالیت داشت و در سال (۱۳۶۹ هـ ش)، از این ریاست مجزا و به حیث ریاست مستقل عمومی شهداء و معلولین تحت اثر صدارت عظمی آن زمان، به فعالیت آغاز نمود.
سپس به نام «اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء» و در جدی ۱۳۹۷ به اساس فرمان ریاست جمهوری، این اداره به نام «وزارت دولت در امور شهدا و معلولین» تغییر نام یافت و اکنون بر اساس فیصله شورای ملی و حکم ریاست جمهوری به وزارت مستقل ارتقا کرد.
از سوی دیگر محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور طی فرمانی حمیدالله فاروقی را به حیث وزیر دولت در امور شهداء و معلولین تعیین کرده است.
اداره امور ریاست جمهوری گفته:»بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، پوهنمل حمید الله فاروقی در بست خارج رتبه، به حیث وزیر دولت در امور شهدا و معلولین با عضویت شان در جلسات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با حفظ حقوق کادر علمی شان تقرر حاصل نمود».
آقای فاروقی پیش از این به عنوان رییس دانشگاه کابل، مشاور ریاست جمهوری و وزیر ترانسپورت ایفای وظیفه کرده است.
آقای حميدالله فاروقی فرزند مرحوم حبيب الله فاروقی در سال 1333 هجری شمسی مطابق سال 1954 ميلادی در ولايت هرات ديده به جهان گشود. تعليمات ابتدائيه را در مکتب سيد جمال الدين افغانی و تحصيلات دورهء ثانوی و بکلوريا را در ليسه عالی حبيبيه شهر کابل به پايه اکمال رسانيد. در سال 1352 شامل دانشگاه کابل گرديده و در سال 1355 از دانشگاه اقتصاد دانشگاه فارغالتحصیل گردید.
او بعد از مدتی زندگی غربت و مهاجرت در پاکستان به تحصيلات خود در ايالات متحده امريکا ادامه داده و در سال 1995 ميلادی از دانشگاه دولتی ايالات نيويارک موفق به کسب ديپلوم ماستری در رشتهء اقتصاد ملی گرديد.
فاروقی بعد از کنفرانس بن و ايجاد حکومت موقت به وطن عودت نمود و در سمتهای مختلف ایفای وظیفه کرد.
آقای فاروقی در ماه حوت سال 1387 بعد از از کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان به حيث وزير وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی شامل کابينهء حکومت گرديد. موصوف به زبان های ملی (دری، پشتو) و لسان انگليسی تکلم و تحرير مینمايد.