صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسوده دوم بودجه با 20 میلیارد افغانی افزایش، دوباره به مجلس فرستاده ‌شد

مسوده دوم بودجه با 20 میلیارد افغانی افزایش،  دوباره به مجلس فرستاده ‌شد

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که مسوده دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ با ازدیاد ۲۰ میلیارد افغانی امروز (سهشنبه) به مجلس فرستاده شد.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، روز سهشنبه 23 جدی یک روز پس از تصویب طرح مسوده دوم بودجه توسط کابینه؛ گفت که مسوده دوم بودجه با افزایش 20 میلیارد افغانی امروز دوباره به مجلس فرستاده شد.
آقای مسجدی افزود که مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۳ میلیارد افغانی است، که از جمله ۳۱۱ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد آن انکشافی/ توسعهای است.
پیش از این مجلس نمایندگان بعد از رد بودجه گفته بود تا زمانی که طرح همسان سازی معاش کارمندان دولتی اجرایی نشود، بودجه سال مالی را تایید نخواهد کرد.
کابینه روز دوشنبه (22 جدی) در جلسهای که به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور برگزار شده بود، طرح مسودۀ دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد.
در این جلسه، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به جلسه ارائه کرده، گفت که طی سال مالی ۱۳۹۹ تمامی شرایط تمویل کنندگان کمکهای اختیاری برآورده شده، در بخش بودجه عادی ۱۲ درصد صرفه جویی صورت گرفته و همچنان بودجه انکشافی با وجود مشکلات کرونا سرانجام ۸۶ فیصد مصرف شده است.
در ادامه معین مالی وزارت مالیه، هدف از ارائه مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به کابینه، دریافت بعضی نیازمندیهای جدید که قبلاً پیشبینی نشده بود وانمود کرده، گفت که با در نظرداشت آن، تزئیدات و تنقیصاتی در بودجه به میان آمده که در سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ نیز تزئید و تغییر رونما شده که این امر منظوری دوباره کابینه را ایجاب میکند.
او گفت که سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در این مسوده با افزایش 20 میلیارد افغانی پیشنهادی از 452 میلیارد به 473 میلیارد افغانی تغییر کرده است.
همه ساله، مجلس بودجه سال مالی را در دور اول رد میکند اما کمی بعد، با اندکی تغییرات دوباره مورد تایید قرار میدهد. این بار با وجود هشدارها، باید دید که روند تایید بودجه چقدر زمان میبرد.