صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه کاریابی به ارزش 25 میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

پروژه کاریابی به ارزش 25 میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

ضیاالحق امر خیل والی ننگرهار می ای به ارزش 25.6 میلیون دالر برای کاریابی در ولایت ننگرهار افتتاح شد.
امرخیل در توییتی تصریح کرده است که در این پروژه برای حدود 30 هزار در ولایت ننگرهار تن زمینه کار فراهم میشود. والی ننگرهار در این مورد جزئیات نداده است که این پروژه در کدام ولسوالیها تطبیق میشود و در چه بخش هایی زمینه کار فراهم میآید.
آقای امرخیل از افتتاح دسترخوان ملی در ولایت ننگرهار نیز خبر داده و گفته است که به ارزش 10 میلیون دالر برای 102 هزار خانواده در شهرجلال آباد مواد خوراکی توزیع شده است.
برخی از آگاهان فقر و بیکاری را بخشی از ناامنی در کشور میدانند. به باور آنان گروههای تروریستی از شرایط سخت فقر مردم و بیکاری نوجوانان و جوانان سواستفاده برده در بدل پول ناچیز، آنان را برای تخریبکاری و اجرای برنامههای تروریستی شان اجیر میسازند.
بنابراین کاهش بیکاری و فقر عاملی قدرتمندی برای کاهش ناامنیهای تروریستی و جنایی است و زمینهساز ثبات امنیتی و اجتماعی خواهد شد.