صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: طالبان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند

رئیس جمهور: طالبان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور در پی تلفات غیرنظامیان در ولایت نیمروز، ضمن ابراز تاسف گفته است که طالبان و سایر گروههای تروریستی که از خانههای مردم و اماکن عامه به عنوان سپر استفاده میکنند، عامل اصلی تلفات ملکی بوده است.
ریاست جمهوری روز دوشنبه 22 جدی با نشر خبرنامهای به نقل آقای غنی نوشته است که تلفات ملکی از بدبختیهای جنگ است که برای من و سایر مسئولین حکومت قابل پذیرش و تحمل نیست.
دفتر والی نیمروز (20 جدی) اعلام کرده بود نیروهای امنیتی افغان در شاهراه شماره ۹ در منطقه منظری/ منزری به قرارگاه یکی از اعضای طالبان به نام «عابیدن» حمله هوایی انجام داده که در نتیجه ۱۳ عضو «قطعه سرخ طالبان» کشته، دو نفر زخمی و دو نفر از اعضای طالبان که از مردم اخاذی میکردند، بازداشت شدهاند.
در آن زمان رحمتالله عمری، والی نیمروز گفته بود که در این عملیات به مردم محل و غیرنظامیان آسیب نرسیده و هیأتی برای بررسی به محل اعزام شده است.
اما فردای این روز، شماری از ساکنان محل دست به اعتراض زدند و اجساد شش تن از کشتهشدگان را در ورزشگاه شهر اورده بودند تا دادخواهی کنند. والی نیمروز در دیدار با معترضان وعده پیگیری داده بود.
نوارهای تصویری که توسط مردم محلی همرسانی شده نشان میدهد که آنان نیز مدعی هستند که ابتدا یک هواپیمایی بدون سرنشین بر فراز این روستا به پرواز درآمد و بعد از نیم ساعت، هلیکوپترها، یک خانه را بمباران کردند.
به گفته آنان در این حادثه ۱۳ نفر کشته شده که چهار نفر آنان مرد و بقیه همه زنان و کودکان هستند. برخی از ساکنان محل گفتهاند که در هنگام این حمله اعضای گروه طالبان در این محل حضور نداشتند.