صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شفاخانه‌ها در هرات از بیماران وخیم کووید۱۹ پُر شده است

شفاخانه‌ها در هرات از بیماران وخیم کووید۱۹ پُر شده است

مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند که شفاخانههای کووید۱۹ در شهر هرات از مریضان وخیم این ویروس پُر شده است.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامهی هرات دیروز (سهشنبه، ۱۱ قوس) گفته است که مصرف آکسیجن برای بیماران کرونا بیش از حد زیاد شده است.
او افزوده است که بهزودی در کنار شفاخانهی کووید۱۹ «شیدایی»، «شفاخانهی گازرگاه» نیز برای درمان بیماران کووید۱۹ آغاز به فعالیت میکند.
او از ساکنان هرات خواسته است که کرونا را جدی بگیرند و به پوشیدن ماسک و حفظ نکات صحی توجه کنند.
مسئولان صحی هرات میگویند که روزانه ۴۰۰ الی ۷۰۰ بالن اکسیجن در هرات برای بیماران کووید۱۹ مصرف میشود.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. آمار مسئولان صحی هرات نشان میدهد که تاکنون بیش از هفتهزار و ۷۰۰ نفر به ویروس کرونا مبتلا شدهاند. از این میان، ۳۰۲ نفر فوت کرده و ۹۹ نفر هماکنون تحت مراقبت جدی در شفاخانهها قرار دارند.