صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمپین مبارزه با پولیو؛ ده میلیون کودک باید واکسین پولیو شوند

کمپین مبارزه با پولیو؛ ده میلیون کودک باید واکسین پولیو شوند

کمپین واکسین فلج اطفال یا پولیو در افغانستان آغاز شده است. قرار است در این دور که روز دوشنبه 10 قوس شروع شده است حدود 10 میلیون طفل زیر پنج سال در شهرهای و روستاهای افغانستان برای مصونیت دربرابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند. این پیکار برای پنج روز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت تا 10 میلیون کودک را از گرفتار شدن به بیماری فلج اطفال پیشگیری کند.
سازمان ملل متحده با همکاری دولت افغانستان کمپین مبارزه با فلج اطفال یا واکسیناسیون پولیو را در سراسر کشور به پیش میبرد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای اند که هنوز بیماری فلج اطفال را به طور کامل نابود نتوانسته اند.
درحالیکه 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان در معرض بیماری پولیو قرار دارند و باید با قطرات واکسین پولیو پیشگیری شوند، وزارت صحت کشور از آغاز موج دوم کرونا نیز خبر داده است. بیماری که در اوایل سال روان کمپین مبارزه با فلح اطفال را به تعویق انداخت.
از جانب دیگر طالبان و گروهای مرتبط با این گروه تندرو شورشی، هر ازگاهی با کمپین مبارزه با فلج اطفال و سایر برنامههای واکسیناسیون مخالفت ورزیده اند. هرچند این بار هنوز ابراز مخالفت نکرده است، ولی این احتمال که واکسیناتوران مورد آزار و اذیت جنگجویان طالبان قرار گیرند و یا ربوده شوند خیلی زیاد است و به همین خاطر در مناطق نا امن، این کمپین به صورت درست اجرا نمیشود. نا امنی اصلیترین عامل ناکامی مبارزه با بیماری فلج اطفال در افغانستان توصیف میشود. آمارهای تخمینی نشان میدهند که در سال روان حدود 53 مورد مثبت به بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است. ولی این که این بیماری بیشتر از این رقم باشد، با توجه به گسترش نا امنی و عدم دسترسی منابع صحی به اطفال زیر سایه جنگ، از اجتمال قوی برخوردار است. از رقم یاد شده حدود 50 درصد یعنی 27 مورد در ولایت های جنوبی به ثبت رسیده است.
پاکستان که بیشترین مرز مشترک با افغانستان را دارد نیز با دلایل مشابه با افغانستان هنوز به بیماری فلج اطفال آلوده است. آگاهان به این عقیده اند که این بیماری باید در هردو کشور صفر گردد، در غیر صورت امکان سرایت از یکی به دیگری کاملا عادی است و افزایش بیماری پولیو در پاکستان زخنگ خطری برای افغانستان است.