صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخورد 23 راکت بر شهر کابل؛ 8 تن کشته و 31 تن زخمی شدند

برخورد 23 راکت بر شهر کابل؛ 8 تن کشته و 31 تن زخمی شدند

شهروندان کابلی اوایل صبح روز شنبه اول قوس، گواه برخورد چندین راکت به مناطق مختلف شهر بودند.  وزارت امور داخله گفت که بر اثر اصابت این راکتها 8 غیرنظامی کشته و 31 تن زخمی شدهاند. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله ساعاتی بعد از شلیک راکتها به رسانهها گفت که 23 فیر راکت به نقاط مختلف شهر کابل برخورد کرده که 8 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدهاند.
آقای آرین افزود که این راکتها از ساحه تهیه مسکن حوزه ۱۷ و ساحه بین چهارراهی گل سرخ و چهاراهی مارکیت حوزه چهار، با استفاده از دوعراده واسطه نوع سوزوکی فیر شده است.
سخنگوی وزارت داخله علاوه کرد که راکت به ناحیههای 9، 2، 16، 11، 15و 10 اصابت کرده است.
از جمله یک راکت به محوطه صدارت عظمی مقر دفترهای هر دو معاون رئیس جمهور اصابت کرده است، ولی تلفات و خسارات شدیدی نداشته است. راکت دیگر در محوطه اداره ارگانهای محل اصابت کرده است که ظاهرا تلفاتی در پی نداشته است.
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان میدهد که شماری از این راکتها به خانههای رهایشی، سرکها و موترهای شخصی خورده است. همچنین شماری از کاربران شبکههای اجتماعی تصاویری از دو جوان (دختر و پسر) منتشر کردهاند که با برخورد راکت کشته شدهاند. انان میگویند پسر تازه از ترکیه برگشته و دختر نیز تازه ازدواج کرده بود.  ویدیویی که در فضای مجازی دست به دست میشود نیز نشان میدهد که راکتی در یک مکتب دخترانه در منطقه خیرخانه اصابت کرده و شاگردان مکتب در حال فراراند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است اما وزارت امور داخله گفته است که پرتاپ راکتها، کار گروه طالبان است.