صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: 742 تن از متهمان جرایم جنایی بازداشت شده‌اند

صالح: 742 تن از متهمان جرایم جنایی بازداشت شده‌اند

امرالله صالح معاون نخست رئیسجمهور در سلسله گزارشهای ششونیم شبنه 1 قوس با نشر جدولی گفته که از مجموع 3هزار و 609 تن متهم به جرایم جنایی، 742 تن توسط پولیس کابل بازداشت شده اند و 2هزار 867 تن دیگر هنوز باز داشت نشده اند. معاون رئیسجمهور گفته که سطح جرایم در شهر کابل به میزان قابل ملاحظهای کاهش یافته است. در گزارش آمده است:«مجروحیت ۴۵ درصد، قتل ۳۰ درصد، چپاول گری ۶۰ درصد، اختطاف ۷۰ درصد و سایر جرایم تنها شش درصد کاهش پیدا کرده است.» درعین حال تردد و گشت و گذار مجرمان در محلات کاملا مخفی و پنهانی شده است. آقای صالح اما میافزاید که در جرایم تروریستی کاهش چندانی دیده نمیشود. وی نوشته است:«در یک ماه گذشته کابل شاهد دو حمله انتحاری، یک موتر بمب، یازده ترور، 31 حلقه ماین، یک بار انداخت راکت، ۵ بمب دستی، ۳۵ حمله مسلحانه بالای پوستههای اطراف شهر  و ۸۷ مورد سو قصد برایکارمندان دولتی انجام شده است.»  معاون رئیسجمهور میگوید که در تطبیق میثاق امنیتی هنوز به نقطهای که باید میرسیدیم، نرسیده ایم. در گزارش ششونیم اضافه شده که یک تن متهم به انجام عملیات تروریستی به اسم صابر در حوزه پنجم امنیتی دستیگر شده و قضیه دانشگاه نیز انکشاف یافته است. در پیوند به قضیه دانشگاه کابل یک خانه دیگر نیز کشف و تلاشی شده است که وسایل بمبسازی و مواد منفجره از آن بدست آمده است. همچنین شواهد نشان میدهد که توسط افراد ساکن در همان خانه دو تاجر نیز قبلا اختطاف شده بودند که بیش از 2صدهزار دالر از تاجران گرفته شده است. معاون رئیسجمهور علاوه کرده است که ارزیابیها نشان میدهد که هفتاد درصد ترورها بین ساعت ۷ الی هشت صبح، ۲۰ درصد ترورها بین ساعت چهارو نیم الی شش شام و ۱۰ درصد ترورها در جریان روز رخ داده است.
در گزارش علاوه شده است که چهار نفر از کارمندان دولتی که توسط طالبان در سروبی و اوزبین اختطاف شده بودند، توسط امنیت ملی کشور از بند رها گردیده و اختطاف گران به پنجه قانون سپرده شدند. سه تن از محافظان شاپور حسن زوی نماینده مردم لوگر در مجلس متهم به لتوکوب پولیس و حمل اسلحه بدون جواز نیز دستگیر شده اند. این درحالیست که صبح امروز 23 راکت از یک عراده موتر باربری شهری به نقاط مختلف شهر پرتاب شدند که در پی آن 8 تن کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند.