صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پشتیبانی اردوغان از صلح افغانستان در دیدارش با عبدالله عبدالله

پشتیبانی اردوغان  از صلح افغانستان در دیدارش با عبدالله عبدالله

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در دیدارش با عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در شهر استانبول گفت که کشورش از صلحی پشتیبانی می کند که مورد حمایت مردم افغانستان باشد.
در خبرنامه دفتر آقای عبدالله آمده است که در این دیدار رییس جمهور ترکیه گفت که روابط دو کشور دیرینه و تاریخی است و دین، فرهنگ و ارزشهای مشترک پایههای این روابط را شکل میدهند.
او گفت که کشورش در کنار مردم افغانستان قراردارد و در آینده نیز به این سیاست اش ادامه میدهد.
آقای اردوغان در بخش دیگر از صحبتهای خود افزود که کشورش از تلاشهای صلح در افغانستان حمایت میکند و خواهان برقراری صلح و قطع جنگ در افغانستان است.
او افزود که کشورش از صلحی پشتیبانی میکند که مورد حمایت مردم افغانستان باشد.
آقای اردوغان افغانستان را از دوستان و متحدان ترکیه خواند و از حضور و همکاریهای کشورش با افغانستان اطمینان داد.
در این دیدار، آقای عبدالله روابط میان دو کشور را تاریخی و استوار بر ارزشهای مشترک و پایدار خواند. 
او از نقش مثبت ترکیه در مسئله افغانستان، حضور فعال آن در تأمین امنیت، کمکهای اقتصادی و فرهنگی برای افغانستان، رهبری روند استانبول و حمایت از افغانستان در سازمانهای منطقهای و بینالمللی قدردانی کرد.
آقای عبدالله در باره روند صلح، مذاکرات دوحه، سفرهای منطقهای و آخرین تحولات سیاسی-امنیتی در کشور صحبت کرد و خواهان ادامه حضور و کمک ترکیه برای افغانستان در تلاش برای دستیافتن به صلح با عزت و پایدار شد.