صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: هرات امسال 15 هزار تن کشمش تولید خواهد کرد

 وزارت زراعت: هرات امسال 15 هزار تن کشمش تولید خواهد کرد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که میزان تولید کشمش در ولایت هرات در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته و به ۱۵۰۰۰ تن خواهد رسید.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان روز جمعه ۲۰ نومبر (۳۰ عقرب) به صدای امریکا گفت که امسال از ۸۷۰۰ هکتار تاک، ۱۴۰هزار تن انگور در ولایت هرات به دست آمده و این رقم، در مقایسه با سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این وزارت پیشبینی کرده است که در سال جاری از حدود ۱۵۰۰۰ تن کشمش به دست آمده در هرات، حدود ۱۳۰۰۰ تن آن کشمش سبز و ۲۰۰۰ تن آن کشمش «آبجوش» خواهد بود.
آقای رستمی همچنان گفت که در جریان امسال، این وزارت بیش از ۱۰۰۰ «کشمشخانه» را در هرات ساخته که با ایجاد آن، از ضایعشدن بیشتر محصولات انگور در این ولایت جلوگیری شده است.
هرات از تولیدکنندهگان عمدۀ انگور و کشمش در افغانستان به شمار میرود که به گفتۀ وزارت زراعت، بزرگترین تاکهای انگور در ولسوالیهای انجیل، گذره، اوبه، پشتون زرغون، زندهجان و کرخ این ولایت موقعیت دارند.
وزارت زراعت افغانستان در حالی از افزاش میزان تولید کشمش در ولایت هرات خبر داده که بر اساس گزارشها در حال حاضر نرخ یک کیلو کشمش در بازارهای هرات ۱۵۰ افغانی است.