صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر خواستار پایان‌دادن استخدام کودکان توسط طالبان، در جنگ شد

کمیسیون حقوق بشر خواستار پایان‌دادن استخدام کودکان توسط طالبان، در جنگ شد

همزمان با روز جهانی کودک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گروه طالبان خواسته است که با رعایت کنوانسیون حقوق کودک، به استخدام کودکان در جبهههای جنگ پایان دهد.
در اعلامیهای که دیروز (جمعه، ۳۰ عقرب) از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، همچنان از دولت افغانستان خواسته شده است که به نیازهای اساسی کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب رسیدگی کند.
در اعلامیه تأکید شده است که جنگ طولانی در کشور برای سلامت، رشد و آموزش و پرورش کودکان پیامدهای ناگوار داشته است.
این کمیسیون گفته است که «کودکان کار، بد یا بیسرپرست و کودکان خیابانی» در افغانستان نیازمند بیشترین توجه اند.
از سویی هم، کمیسیون حقوق بشر از حکومت و نهادهای امدادرسان نیز خواسته به کودکان بیجاشدهی بر اثر درگیریهای چند ماه اخیر بیشتر توجه کنند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان درحالی از گروه طالبان خواسته است که به استخدام کودکان در جبهههای جنگ پایان دهد که قبل از این نیز شماری از نهادها از جمله این کمیسیون و دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بودند که طالبان کودکان را در صفوفشان استخدام میکنند.
گروه طالبان اما این گفتهها را پیوسته رد کرده است.