صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استولتنبرگ: بیرون شدن شتاب‌زده ازافغانستان بهای سنگینی خواهد داشت

استولتنبرگ: بیرون شدن شتاب‌زده ازافغانستان بهای سنگینی خواهد داشت

همزمان با پخش گزارشها از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هشدار میدهد که بیرون شدن شتابزده از افغانستان، بهای سنگینی خواهد داشت.
استولتنبرگ در این باره میگوید: «افغانستان بار دیگر به محلی برای تروریستهای بینالمللی برای برنامه ریزی و سازماندهی حملات به کشور ما، متبدل خواهد شد.»
او افزود که گروه داعش بار دیگر در این کشور جان خواهد گرفت و در سوریه و عراق، شکست خوردهاست.
او میافزاید: «متحدان ناتو از روند صلح در افغانستان حمایت میکنند. به عنوان بخشی از این روند، ما در حال حاضر به گونۀ قابل توجهی حضور خود را تنظیم کردهایم.»
او میگوید که شمار نیروهایش در افغانستان زیر بررسی گرفتهاست و می افزاید: «اکنون ما حدود ۱۲ هزار نیرو در افغانستان داریم و بیشتر از نیمی از این نیروهای، غیر امریکایی استند.»
به گفتۀ او، حتا اگر امریکا افغانستان را ترک کند، ناتو به مأموریت، آموزش، مشورهدهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه خواهد داد.
او در ادامه میگوید: «ما همچنین متعهد بهتمویل آنها (نیروهای امنیتی افغان) تا سال ۲۰۲۴ هستیم.»
او یک بار دیگر تأکید کرد: «ما افغانستان یک جا رفتیم و هنگامی زمان درست، با هم ترک خواهیم کرد.»
از سوی دیگر، آنگرت کرامپ کارن بائر وزیر دفاع آلمان میگوید که هرگونه تصمیمگیری دربارۀ خروج نیروها از این کشور، باید براساس شرایط موجود باشد.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر دفاع آلمان میافزاید که «مذاکرات صلح در حال انجام در افغانستان تاکنون نتایجی را که همه آرزو می کنیم ، به همراه نداشتهاست.»
این گفتهها در حالی ابراز میشوند که روزنامه امریکایی نیویارک تایمز روز دوشنبه گزارش کرده‌‌است که قراراست دانلد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، دستور خروج هزاران نیرو را از افغانستان، عراق و سومالیا پیش از پایان دورۀ ریاستجمهوریاش تا ماه جنوری سال آینده، صادر کند.
به گزارش نیویارک تایمز، ترمپ بر خلاف راهنماییهای مقامهای بلند پایۀ نظامی میخواهد تا پایان سال روان میلادی، ۲ هزار و ۵۰۰ سرباز امریکایی را از افغانستان و عراق، به خانههای شان برگرداند.
با این کاهش، شمار نیروهای امریکایی درافغانستان، از ۴ هزار و ۵۰۰ تن به ۲ هزار و ۵۰۰ تن و شمار نیروهای امریکایی درعراق هم از ۳ هزار، به ۲ هزار و ۵۰۰ تن، کاهش خواهد یافت.
اما برخی از تحلیل گران امریکایی این تصمیم ترمپ را با توجه به اوضاع شکنندۀ افغانستان انتقاد میکنند و میگویند که این کاهش پیش ازاین مشروط به نتیجه بخش بودن مذاکرات میان هیئت افغانستان و طالبان در دوحه، پایتخت قطر و نیز کاهش خشونتها در افغانستان بود، درحالی که درماههای اخیر به گفتۀ آنان، خشونت ها تا ۵۰ درصد افزایش یافتهاند.