صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند رای اعتماد به نامزد وزیران آغاز شد

روند رای اعتماد به نامزد  وزیران آغاز شد

مجلس نمایندگان پس از گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری (میزان 1398) روند دادن رای اعتماد به نامزد وزیران کابینه را آغاز کرد. حدود یک ماه پیش نامزد وزیران به مجلس معرفی شده بودند.
این مجلس بر اساس برنامهریزی قبلی، دیروز دوشنبه 26 عقرب محمد حنیف اتمر، نامزد وزارت امور خارجه؛ مسعود اندرابی، نامزد وزارت امور داخله و عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزارت مالیه در جلسه عمومی حضور یافتند و برنامههایشان را تشریح کردند.
همچنین قرار است امروز (سهشنبه 27 عقرب) اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع؛ عباس بصیر، نامزد وزارت تحصیلات عالی و فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه به مجلس نمایندگان بروند.
روز چهارشنبه (28 عقرب) نیز معصومه خاوری، نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بشیر احمد تهِینج، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نثار احمد غوریانی نامزد وزارت صنعت و تجارت و محمد قاسم حلیمی نامزد وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای نمایندگان برنامههایشان را ارایه کنند.
همچنین قرار است که بعد از اینکه این ده نامزد وزیر برنامه‌‌هایشان را ارایه کردند، روز پنجشنبه (29 عقرب) به آنان رای اعتماد داده شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور حدود یک ماه پیش با حضور معاونان و برخی از مقامهای حکومتی، نامزد وزیران را به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
این معرفی پس از گذشت پنج ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان محمداشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه انجام شد. بر اساس موافقتنامه، نیمی از اعضای کابینه را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی معرفی کرد. در توافقنامه سیاسی آمده که معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم عبدالله پیشنهاد خواهد شد که شامل وزارتخانههای کلیدی نیز است.
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال ۱۳۹۸ آقای غنی به دلیل جنجالهای انتخاباتی قادر به معرفی نامزد وزیران به کابینه نشد.
نتایج انتخابات ریاست نیز بعد از حدود پنج ماه از برگزاری (۲۹ دلو) اعلام شد. کمیسیون انتخابات محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما آقای عبدالله نتیجه انتخابات را «غیرقانونی» خواند و گفت تیم او پیروز این انتخابات است و «حکومت همهشمول» تشکیل خواهد داد.