صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع ملی: بیش از صد جنگجوی طالبان در کندهار کشته شدند

وزارت دفاع ملی: بیش از صد جنگجوی طالبان در کندهار کشته شدند

وزارت دفاع ملی میگوید که بیش از 100 جنگجوی طالبان در ولسوالی زیری، میوند و پنجوایی در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشور کشته شدند و دهها جنگجوی طالبان زخمی شده اند.
در خبرنامه دوشنبه 26 عقرب این وزارت آمده است که معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت هلمند نیز در این جنگ کشته شده است. خبرنامه میافزاید که طالبان به کشتزارها و باغهای مردم نیز خسارات هنگفت وارد کرده و مسیرهای رفت و آمد مردم را نیز ماینگذاری کرده اند که اکنون نیروهای امنیتی مصروف کشف و پاکسازی این ماینها هستند. در خبرنامه دیگری آمده است که اردوی ملی به صد خانواده متضرر از جنگهای اخیر در ولایت قندهار کمک های غذایی بشردوستانه کرده است. وزارت دفاع در خبرنامه دیگری می گوید که 11 جنگجوی طالبان در ولایت هرات کشته شدند. در خبرنامه آمده است که تروریستان پس از چاشت دیروز در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات بالای موقعیتهای نیروهای دفاعی و امنیتی حمله نمودند که در نتیجه دفاع فعال با حمایت قوای هوایی، حمله به عقب زده شد و ۱۱ جنگجوی طالبان کشته، ۶ جنگجوی دیگر زخمی شدند.
طبق یک خبر دیگر وزارت دفاع ملی میافزاید که کماندوهای تازهنفس به ولسوالی ارچی ولایت کندز رسیدند و قرار است اطراف این ولسوالی به زودی از وجود طالبان پاکسازی گردد.
جنگ در حالی در افغانستان شدت میگیرد که مردم از روند دوحه تقریبا ناامید شده و حکومت افغانستان اکنون صف جنگ را، از روند صلح جدیتر در نطر گرفته است. روز گذشته 490 تن از برید ملان و افسران بعد از فراگیری درسها و مهارتهای جنگی فارغ شدند. به تبع این افسران تازه فارغ در صفوف میدانهای نبرد خواهند پیوست.