صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اندرابی: 5 هزار بست جدید برای جذب زنان در پولیس ایجاد می‌شود

اندرابی: 5 هزار بست جدید  برای جذب زنان در پولیس  ایجاد می‌شود

مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت داخله برنامههایش را به مجلس نمایندگان اعلام کرد. او گفت که در نظر دارد، برای حضور گسترده زنان در صفوف پولیس 5 هزار بست جدید برای زنان را ایجاد کند. به گفته اندرابی تا کنون 5 هزار پولیس زن در کشور مصروف خدمت اند و قرار است است شمار زنان پولیس به 10 هزار نفر برسد. اندرابی افزود که برای اعتماد زنان در صفوف پولیس، فضای مصون باید ایجاد گردد.
همچنان نامزد وزیر داخله گفت که برای مدیریت بهتر ترافیک قرار است در شش ماه آینده تمام جوازسیرها و جوازهای رانندگی از ورقی به دیجتالی تبدیل گردند.
اندرابی علاوه کرد که نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته توانستند طالبان را شکست بدهند و اجازه ندادند آنان به اهداف نظامی خود برسیدند.
به باور اندرابی طالبان با وجود جریان روند صلح، با نیرنگ تلاش ورزیدندکه ولسوالیها را بگیرند و شخصیتهای مهم را ترور کنند. نیروهای امنیتی کشور اما پاسخهای محکم به طالبان دادند که هلمند، قندهار و ارزگان نمونههای این جوابهای دندان شکن بودند.
او گفت که به نمایندههای ملت افغانستان اطمینان میدهد که پولیس ملی برای هرنوع شرایط برای آینده امادگی دارد. وی افزود که پولیس از روند صلح حمایت میکند ولی در عین زمان آمادگی کامل برای میدانهای نبرد نیز دارد و این عقیده و عزم نیروهای پولیس است.
محمد حنیف اتمر نامزد وزیر وزارت امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت داخله دوشنبه 26 عقرب برنامههای شان را بهخاطر کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان اعلام کردند.