صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش به سفیر امریکا: نقض آشکار توافقنامه قطر، مردم را از روند صلح مایوس کرده است

دانش به سفیر امریکا:   نقض آشکار توافقنامه قطر، مردم را از روند صلح مایوس کرده است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به راس ویلسن سفیر ایالات متحده امریکا گفت که نقض مکرر و آشکار مواد توافقنامه قطر و عدم پایبندی به تعهدات از سوی گروه طالبان، مردم را مأیوس کرده و روند صلح را نیز به گونه جدی آسیب زده است.
آقای دانش گفت، اگر مردم از روند گفتگوها و تحقق یک صلح پایدار ناامید شوند و کشتار هدفمند مردم توسط گروههای تروریستی ادامه یابد، ممکن است حرکتهای افراطی از نوعی دیگر گسترش پیدا کند و زمینه برای مداخلات بیشتر خارجی فراهم شود که این موضوع برای ما هم نگران کننده است و هم بسیار خطرناک خواهد بود.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که دولت و مردم افغانستان به طور یک پارچه طرفدار صلح هستند و هرگز قدمی بر نمیدارند که این روند آسیب ببیند و همین انتظار را از همه همکاران بینالمللی نیز داریم که ما را در رسیدن به یک صلح پایدار کمک کنند.
راس ویلسن، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، روز سهشنبه 6 عقرب با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در کابل، دیدار و گفتگو کرد.
دو طرف در این دیدار در مورد مسائل جاری کشور، از جمله روند صلح و افزایش خشونتها پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، بحث و تبادل نظر کردند.
آقای دانش، در این دیدار از تلاشهای دولت ایالات متحده امریکا در روند صلح و حمایتهای این کشور از مردم و دولت افغانستان در دو دهه اخیر سپاسگزاری کرد و گفت که متاسفانه با افزایش خشونتها پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده و گروه طالبان و نیز در پی بهانه تراشیهای گروه طالبان در مذاکرات و به رکود کشاندن گفتگوهای مستقیم، بدبینیها نسبت به روند صلح در حال افزایش است.
او افزود، برداشت عمومی هم در میان مردم و هم در سطح رهبری حکومت افغانستان این است که بسیاری از مواد توافقنامه دوحه از سوی طالبان نقض شده و این گروه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و به همین خاطر به جای اینکه خشونتها کاهش یابد، افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است.
آقای دانش گفت که تعهد طالبان و وعده ایالات متحده به حکومت افغانستان این بود که با رهایی پنج هزار تن از زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان، خشونتها کاهش یابد و حملات به مراکز ولایات و ولسوالیها صورت نگیرد، اما متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش خشونت و حملات تروریستی در بیش از بیست ولایت افغانستان هستیم.
معاون رئیس جمهور هم چنین یادآور شد که یکی از مواد توافقنامه، قطع همکاری گروه طالبان با گروههای تروریستی به خصوص القاعده بود که در روزهای اخیر با کشته شدن فرد شماره دوم القاعده در غزنی به اثبات رسید که همه گروههای تروریستی در هر جایی که حضور داشتهاند هم چنان فعالیت دارند و این مساله نقض صریح توافقنامه دوحه است.
وی به حملات انتحاری و خونین بر مراکز درمانی و آموزشی و دینی تحت نام داعش نیز اشاره کرد و گفت که این گونه حملات اگر چه به نام داعش صورت میگیرد ولی وقتی تروریستها دستگیر میشوند اعتراف میکنند که از سوی گروه طالبان و شبکه حقانی برای حملات تروریستی و انتحاری ماموریت یافتهاند و داعش صرفا یک نام است.
راس ویلسن، سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل نیز گفت که دیدگاه رسمی دولت امریکا این است قضیه افغانستان از راه جنگ و خشونت حل نمیشود و باید از طریق گفتگوهای مستقیم میان افغانها حل شود و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمیکند.
آقای ویلسن افزود که روند صلح یک پروسه دوامدار و مشکل است که ممکن است طول بکشد ولی در نهایت باید این روند به صلح منجر شود و ما امیدواریم که مشکلات پیش آمده در روند گفتگوها به زودی حل و مذاکرات اصلی شروع شود.
سفیر ایالات متحده هم چنین گفت که برخی کشورها پیشنهاد کردهاند که یک گروه تماس بین المللی برای حمایت از صلح افغانستان تشکیل شود که در روند گفتگوها دو طرف را مشوره دهند و کمک کنند که مذاکرات به نتیجه برسد و ما شاهد تحقق صلح پایدار در افغانستان باشیم.
وی تاکید کرد که دولت افغانستان تاکنون رویکرد منطقی داشته است و تمام نگرانیهای شما در مورد افزایش خشونتها و نیز رکود در مذاکرات قابل درک است و ما تلاش میکنیم که از طریق برخی کشورها گروه طالبان نیز متقاعد شود و به کاهش خشونتها تن دهد.
آقای ویلسن هم چنین گفت که انتظار ما از رهبران سیاسی افغانستان به شمول رهبری دولت و احزاب سیاسی این است که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر، حفظ قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن و برای حمایت از روند صلح یک پارچه و متحد عمل کنند. 
وی هم چنین تاکید کرد که صلح اولویت اصلی ما در افغانستان است ولی همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان بخشی از ماموریت ما است و تا زمانی که گروههای تروریستی در افغانستان حضور داشته باشند این همکاریها و حمایتها خاتمه نخواهد یافت و ما هم چنان در کنار مردم و دولت افغانستان خواهیم بود.