صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ده ماه گذشته به سه هزار قضیه‌ی خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

در ده ماه گذشته به سه هزار قضیه‌ی خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

لوی سارنوالی میگوید که فاعل قضیه تجاوز بر دختر خردسال در فاریاب، به ۲۰ سال حبس محکوم شده و از آغاز سال روان تا اکنون، به سه هزار قضیۀ خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.
این در حالی است که به تاريخ ۱۹ اسد سال روان، مقام های محلی ولایت فاریاب گفته بودند که یک سرباز اردوی ملی، به یک دختر هفت ساله در مرکز ولسوالی بلچراغ این ولایت تجاوز جنسی کرده است.
سینا شنا منصور معاون لوی سارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حقوق بشر، روز سهشنبه ٦ عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که ۲۸۷ تن که متهم به جرم خشونت علیه زنان بودند و روند تحقیق از آنان از سوی لوی سارنوالی تکمیل شده بود، از سوی نهادهای عدلی و قضایی محکوم به مجازات شده اند.
وی افزود که از میان قضایای حاد خشونت علیه زنان، ۱۷۳ مورد آن را قضایای تجاوز جنسی تشکیل می دهد که از سوی لوی سارنوالی، مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به اساس معلومات وى،  لوی سارنوالی از آغاز سال مالی ۱۳۹۹ تا اکنون، به ۳ هزار قضیۀ خشونت علیه زنان که در سارنوالی های منع خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت گردیده، رسیدگی کرده است.
وی همچنان  گفت که فاعل قضیه تجاوز جنسی بر یک دختر خردسال در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب که یک سرباز اردوی ملی است و تحقیقات آن از جانب لوی سارنوالی تکمیل شده بود، از سوی محاکم به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده و اکنون در زندان بسر می برد. منصور همچنان گفت که فاعل قضیه تجاوز و قتل یک زن در ولایت جوزجان، به ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده و دوسیه فاعلان قضیه تجاوز جنسی بالای یک پسر خردسال در کندهار که منجر به فوت او نیز شده بود، از جانب سارنوالی محول محکمه شده است.
او  تصریح کرد که دوسیه فاعل قضیه تجاوز بر عفت در ولایت بلخ، در مرحلۀ فرجام خواهی قرار دارد و محول ستره محکمه گردیده است. او اضافه کرد که دوسیۀ هفت تن از فاعلان قضیۀ تجاوز بر دو زن در ولایت کاپیسا، در حال حاضر در سارنوالی امنیت ملی است و سایر عاملان آن تحت تعقیب قرار دارند.
بربنیاد ارقام لوی سارنوالی، بیشترین عاملان  قضایای خشونت علیه زنان به ویژه قضایای تجاوز جنسی را ولایت های کابل، بلخ و هرات به خود اختصاص داده اند.
همچنان در این کنفرانس خبری؛ جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت که حمایت و دفاع ازحقوق وآزادی های مردم، از مسئولیت های لوی څارنوالی است و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در اولویت کاری آن قرار دارد.