صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعهد نخست وزیر پاکستان بر برقراری آتش بس در افغانستان

تعهد نخست وزیر پاکستان بر برقراری آتش بس در افغانستان

عمران خان نخست وزير پاكستان روز دوشنبه در نشست دو روزه مجمع تجاری و سرمايه گذاری افغانستان- پاكستان گفت كه همه بخشهای امنيتی این کشور در تلاش كاهش خشونت ها و تأمین آتش بس در افغانستان اند.
آقای خان گفت که در چهل سال جنگ افغانستان پاکستان بیشتر از هر کشور دیگری آسیب دیده است و از همین رو ارتش و استخبارات پاکستان  تلاش می ورزند تا خشونت ها در افغانستان کاهش یابند و آتش بس در این کشور برقرار شود.
آقای خان گفت: «ما می بینیم که در افغانستان هر روز مردم شهید می شوند. ما با دیدن آن ناراحت می شویم. به شما اطمینان می دهم که ما به گونه کامل تلاش می کنیم، حکومت ما، ارتش ما، نهاد استخباراتی ما، همه تلاش نهایی شان را می کنند تا به گونه یی در افغانستان خشونت ها کم شوند، آتش بس شود، و ثبات بیاید.»
نخست وزیر پاکستان حاضر شدن طالبان را به روی میز گفتگوهای صلح نتیجه کوششهای اسلام آباد میداند.
او افزود که هنوزهم یک نگرانی در پاکستان این است که منمکن است هند افغانستان را در برابر پاکستان استفاده کند.
آقای خان گفت: «یک نگرانی در پاکستان است که هند افغانستان را در برابر ما استفاده کند تا در کشور ما بی ثباتی را ایجاد کند. اما ما فیصله کرده ایم که هرچیزی که مردم افغانستان می خواهند ما از آن حمایت خواهیم کرد، ما با آنان روابط خود را بهتر می سازیم به خاطری که آینده این منطقه، در روابط افغانستان و پاکستان، و در همکاری و تجارت است.»
میر رحمان رحمانی رييس مجلس نماينده گان در این نشست بر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با پاکستان تاکید کرد.
رییس مجلس نماینده گان افغانستان از روز جمعه به این سو دررأس یک هیئت بلندپایه این مجلس سرگرم دید و بازدید با مقامهای پاکستان در آن کشور است.