صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرالله صالح: طرحی برای توان‌مندسازی مردم زیر تهدید حملات داعش روی دست گرفته می‌شود

امرالله صالح: طرحی برای توان‌مندسازی مردم  زیر تهدید حملات داعش روی دست گرفته می‌شود

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری میگوید که طرح «واضح و مشخص» برای توانمندسازی مردم زیر تهدید حملات داعش، روی دست گرفته میشود.
صالح این مطلب را روز دوشنبه، پنجم عقرب در یک یادداشت فیسبوکی مطرح کرده است. او از زمانی که مسوولیت امور امنیت کابل را بر عهده گرفته است، یک رشته نشستها را صبحگانه برگزار و فیصلههای آن را در صفحهی فیسبوکش همگانی میکند.
معاون اول ریاست جمهوری گفته است که طرح توانمندسازی مردم زیر تهدید حملات گروه طالبان براساس نظریات خودشان ساخته میشود تا بتوانند در آینده از «قتل عام» توسط داعش در ساحات ملکی جلوگیری کنند.
امرالله صالح اما گفته است که چیزی به نام ملیشهسازی و توزیع سلاح در برنامه نیست.
صالح از طرح این برنامه در حالی خبر میدهد که به تازگی در یک حمله گروه داعش در آموزشگاه کوثر دانش در دشت برچی ۲۴ تن کشته و ۵۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
صالح چند سال پیش که عضو دولت نبود، نیز برای آموزش جوانان غرب کابل به هدف دفع حملات داعش اعلام آمادهگی کرده بود.
صالح از جانب دیگر گفته است که بسیج ملت در برابر هستههای خوابیده و پنهان تروریسم در شهر و ولسوالیها باید آغاز شود.
او گفته است که در روزهای آینده عکس تروریستانی که در ولسوالیها فعالیت دارند، نشر میشود و همچنان آن چهرههایی که قتلهای عام را در شهر کابل سازماندهی کردهاند، از طریق پوستر معرفی میگردد.
معاون اول ریاست جمهوری میگوید که این افراد پیش از این فکر میکردند که «جنایتشان» تنها در بین کتابها باقی میماند، اما این طور نیست.
صالح هدف تشهیر این افراد را سرکوب و ردیابی آنها توسط مردم عنوان کرده است.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفته است که مأموریت حمایت قاطع در بخش سرکوب تروریسم و جنایات سازمان یافته دوشادوش نیروهای دولتی ایستاده است.
به گفته صالح، حمایت مأموریت حمایت قاطع بیشتر در اکمال تواناییهای فنی خواهد بود؛ زیرا تکنولوژی عصری در انحصار کشورهای پیشرفته قرار دارد.