صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

علمای دینی: جنگ جاری در افغانستان حرام است

علمای دینی: جنگ جاری در افغانستان حرام است

بیش از 2500 عالم دینی که در گردهمایی در کابل اشتراک ورزیده بودند، با بیان این که هیچ دلیل شرعی برای جنگ در افغانستان وجود ندارد، گفتند که جنگ جاری در کشور، برای کسب قدرت بوده و باید هرچه زودتر متوقف شود.
در این گردهمایی که دیروز یکشنبه 4عقرب در تالار لویهجرگه برگزار شده بود، علمای دینی حمایت شان را از روند صلح اعلام کرده و جنگ جاری در افغانستان را حرام دانستند.
این عالمان دینی، از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که هرچه زودتر روی یک نوع نظام سیاسی اسلامی و خروج نیروهای خارجی به توافق برسند و باقی مسایل را فراموش کنند.
عبدالقهار عابد، یکی از عالمان دینی در این همایش گفت: «هیئتهای حکومت و طالبان، روی آوردن حکومت اسلامی و خارج شدن نیروهای خارجی از کشور توافق کنند و از خواستهای بیجا بگذرند.»
مولوی حبیبالله حسن نیز، در این گردهمایی گفت که عالمان دین آماده اند تا به اساس قرآن و سنت، بین حکومت و طالبان فیصله کنند.
او افزوده است:«ما از آدرس خدا، کتاب خدا و سنت رسول، از آدرس مدرسهها، از آدرس منبر و مسجد در این جا صحبت میکنیم که هر دو طرف به خونریزی ملت مشغول است، بیایین به قرآن و سنت تسلیم شوید.»
عالمان دینی در حالی دست به این گردهمایی بزرگ زده اند و جنگ را حرام اعلان کرده اند که گفتگوهای صلح در دوحه قطر بیش از 40 روز است به بن بست رسیده است و همزمان طالبان بر میزان خشونت ها هم در جنگ و هم بر حملات تروریستی و انتحاری در شهرها افزوده اند.
گفتنی است در این اواخر مجادله بر سر جهاد و مشروعیت جنگ افغانستان از سوی طالبان و تشدید این جنگ در رسانه ها در گرفته است. مقامات دولتی و دیگر تحلیل گران استدلال می کنند که پس از توافق طالبان و ایالات متحده و تصمیم بر خروج نیروهای آمریکایی دیگر بهانه ای برای جهاد باقی نمانده است. ولی طالبان در برابر می گویند که حکومت افغانستان مشروعیت ندارد و جنگ در برابر آن جهاد محسوب می شود.