صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر خواستار حمایت سازمان ملل از مذاکرات صلح شد

کمیسیون حقوق بشر خواستار حمایت سازمان ملل از مذاکرات صلح شد

همزمان با ۲۴ اکتوبر، سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این سازمان خواسته است که از روند مذاکرات بینالافغانی بهگونهی اثرگذار حمایت کند.
در اعلامیهی کمیسیون حقوق بشر که روز (شنبه، ۳ عقرب) منتشر شده، همچنان از سازمان ملل خواسته شده است که افغانستان را در امر مبارزه با فقر و فساد، روند ملتسازی، گذار به دموکراسی، گسترش ارزشهای حقوق بشری و دستیابی این کشور به رشد و توسعهی همهجانبه حمایت کند.
کمیسیون حقوق بشر در این اعلامیه ابراز امیدواری کرده است که سازمان ملل با اثرگذاریهای جهانی بتواند به اهداف اصلیاش از جمله جلوگیری از جنگ و برقراری صلح جهانی، پیگیری مسایل حقوق بشری و اجرای اعلامیهی جهانی حقوق بشر بیشتر از پیش دست یابد.
به نقل از اطلاعات روز؛ این کمیسیون درحالی از سازمان ملل خواسته که در حمایت از مذاکرات بینالافغانی اثرگذار باشد که با گذشت حدود ۴۰ روز از افتتاح رسمی مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هنوز نتوانستهاند روی طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.
پیشبرد مذاکرات بر مبنای توافقنامهی صلح امریکا – طالبان و حل موارد اختلافی مطابق فقه حنفی دو مورد مهم اختلافی میان هیأتهای مذاکرهکننده تا کنون حل ناشده باقی مانده است.