صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ طالبان؛ دو و نیم میلیون کودک به دلیل ناامنی از واکسین پولیو باز مانده‌اند

جنگ طالبان؛  دو و نیم میلیون کودک  به دلیل ناامنی از واکسین پولیو باز مانده‌اند

وزارت صحت عامه کشور میگوید که به دلیل جنگ و ناامنی مخالفان مسلح دولت، حدود 2.5 میلیون کودک در نقاط کشور از روند واکسین پولیو باز ماندهاند.
میرجان راسخ مسئول راوبط عامۀ برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه کشور به روزنامه افغانستانما گفت که مخالفان مسلح دولت طی سال گذشته مانع کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در کشور شدهاند.
آقای راسخ افزود که در این مدت چهار کمپاین مهم انجام نشده که حدود 2.5 میلیون کودک از واکسین باز ماندهاند که سبب افزایش میزان مبتلایان به بیماری فلج کودکان شده است.
او همچنین اضافه کرد که در سال 2020 میلادی میزان مبتلایان افزایش بیسابقهای یافته است و در این مدت 53 واقعه در سراسر کشور ثبت شده است.
به گفته او، 35 واقعه در حوزه جنوب، 8 واقعه در حوزه غرب، 6 واقعه در حوزه جنوب شرق، 2 واقعه در حوزه شرق و 2 مورد در حوزه شمال و شمالشرق ثبت شده است.
مسئول راوبط عامۀ برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه یکبار دیگر تاکید کرد که علت افزایش مبتلایان به بیماری فلج کودکان، عدم دسترسی واکسیناتوران به کودکان برای تطبیق واکسین است.
او همچنین علاوه کرد که همهگیری ویروس کرونا (کوید19) نیز باعث شده است که واکسیناتوران نتوانند به موقع برای تطبیق واکسین اقدام کنند.
جنگجویان گروه طالبان طی سالهای گذشته بارها مانع تطبیق پروژههای ملی و کمپاین محو بیماری فلج کودکان/ پولیو در سراسر کشور شده است.
احمد جاوید یکی از رضاکارانی است که سال گذشته در ولایت جنوبی قندهار در کمپاین محو پولیو شرکت کرده بود. او میگوید که جنگجویان گروه طالبان به واکسیناتوران هشدار داده بود که در صورت تطبیق واکسین کشته خواهند شد.
او گفت که هر چند شماری از عالمان دینی از گروه طالبان خواستند تا مانع روند تطبیق واکسین فلج کودکان نشود، اما این گروه توجهی به خواست عالمان دین نکردند.
احمد جاوید اضافه کرد که بیشتر از ده واکسیناتور که برای تطبیق واکسین به ولسوالیهای ولایت قندهار رفته بودند، نتوانستند موفقانه کودکان را واکسین کنند.
حکومت برای متقاعد کردن گروه طالبان از عالمان دینی سراسر کشور خواسته بود که از گروه طالبان بخواهند تا مانع روند کمپاین پولیو نشود اما این گروه توجهی به خواستههای عالمان دینی نکرد.  وزارت صحت گفته بود که تلاش دارد با مجموعهای از فتواهای علمای جهان اسلام مردم را به تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان وادار کند. هدف این است که در آینده نزدیک بیماری فلج اطفال محو شود.
کتاب فتوای علمای کشورهای اسلامی در مورد پولیو حاوی حدود ۱۴۱ صفحه است و در آن مجموعهای از فتواهای علمای کشورهای اسلامی به سه زبان عربی، دری و پشتو گردآوری شده است.
به دلیل تبلیغات منفی و برداشتهای سنتی، شماری از ساکنان روستاها و مناطق دوردست کشور دید مثبتی به واکسین پولیو ندارند. حکومت تلاش دارد تا از طریق عالمان دینی به مردم بفهماند که واکسین پولیو از نظر دینی و شرعی هیچ مانعی ندارد.
اما تلاش حکومت، وزارت صحت و عالمان دینی تاثیری بر جنگجویان گروه طالبان نکرد و این گروه همچنان مانع تطبیق واکسین پولیو در کشور میشود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز با ابراز نگرانی از افزایش مبتلایان به بیماری فلج کودکان گفته است که ناامنی باعث باز ماندند 2.5 میلیون کودک از واکسین پولیو شده است.
بر اساس آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، افغانستان، پاکستان و نایجریا سه کشوری اند که هنوز در آنها واقعات مثبت پولیو وجود دارد.
وزارت صحت عامه کشور میگوید که برای محو بیماری پولیو همچنان تلاش میکند و در روزهای آینده کمپاین دیگری را آغاز خواهد کرد.
مسئول راوبط عامۀ برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه گفت که روز دوشنبه اینده (5 عقرب) کمپاین واکسین پولیو در سراسر کشور آغاز میشود و هدف از این کمپاین، واکسین کردن 9.9 میلیون کودک زیر سن پنج سال در سراسر کشور است.
وزارت صحت عامه از خانوادهها و اولیای کودکان خواسته است که که اطفال خود را در کمپاین آینده واکسین کنند.
این وزارت میگوید که از ابتدای سال 2018 ، برنامه فلج اطفال در افغانستان از طریق کمپاینهای واکسیناسیون نزدیک به 114 میلیون دوز واکسین خوراکی فلج اطفال تطبیق کرده است. این امر با کار بزرگ کارگران خط مقدم واکسیناسیون صورت گرفته است. با آن هم ، کار زیادی باید انجام شود تا بتوانیم گردش ویروس فلج اطفال را در ولایت های قندهار، هلمند، ارزگان کنر و ننگرهار متوقف کنیم.
از سویهم پیتر جان گراف ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته: «راه ریشه کنی فلج اطفال دشوار است اما رسیدن به هدف غیرممکن نیست. خلای بزرگ معافیتی، ناشی از مختل شدن کمپاینهای واکسیناسیون به دلیل همهگیری مرض کرونا و ناامنی، یک چالش اساسی میباشد اما فرصتی برای همه طرف ها برای تجدید تعهد و همبستگی به خاطر رسیدن به یک افغانستان عاری از پولیو است.»
وزارت صحت میگوید که در حال حاضر واکسین کردن چندین بار هر طفل تنها راه جلوگیری از انتقال ویروس است. این یک مسئولیت جمعی است. تمویل کنندگان متعهد به همکاری اند.
مصطفی بن مسعود، نماینده اداره یونیسف در افغانستان گفت: «وقتی یک طفل فلج میشود به معنای بربادی یک زندگی است، یک بار سنگین برای خانواده، جامعه و در واقع برای همه است. این کار نباید اتفاق بیفتد. هر کودک سزاوار محافظت در برابر پولیو است. با وجود چالش ها، ما باید با استراتیژی هایی که ریشه کنی فلج اطفال را تسریع می بخشد سازگار شویم و به سهم خود عمل کنیم و کار را به اتمام برسانیم.»
دولت افغانستان،  سازمان صحی جهان، اداره یونیسف و شرکای صحی خواستار تلاش مشترک و دسترسی مصئون در جهت واکسین نمودن همه اطفال در مناطق درگیر و دشوار هستند. هر افغان در پایان دادن پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نقش خود را ایفا کرده می تواند.