صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخی زندانیان با سازماندهی جرایم از زندان میلیونر می شوند

برخی زندانیان با سازماندهی جرایم از زندان میلیونر می شوند

اداره تنظیم امور زندانها، از کشف یک فابریکۀ کوچک تولید موادمخدر در یکی از زندان های مرکز خبر می دهد و می گوید که برخی زندانیان، جرایم را از داخل زندان سازماندهی می کنند.
همچنان منابع مسئول می گویند که رهبری قبلی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گزارش ترسیم منازعه را که حدود ۹ سال قبل تهیه و جنایات علیه بشریت در چهل سال گذشته در افغانستان در آن مستند سازی شده، به رهبری جدید این کمیسیون تسلیم نکرده است.
مشرانو جرگه، امروز شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرید احمد شیرزی غوری معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق، و خلیل الرحمان متوکل معاون اداره تنظیم امور زندان ها را برای پاسخگویی در مورد وضعیت زندانیان و وضعیت حقوق بشری در محلات سلب آزادی، به این جرگه فرا خوانده بود.
محی الدین منصف رئیس کمیسیون تقنین مشرانوجرگه گفت گزارش هایی را دریافت کرده است که زندانیان در وضعیت بد قرار دارند، وضعیت معیشتی آنها خوب نیست و ساختمان های برخی زندان ها نیز قابل استفاده نمی باشند.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر، در نشست دیروز این جرگه نیز از وضعیت معیشتی زندان در محلات سلب آزاد انتقاد کرد و گفت که وضعیت آنها نامناسب است و کمیسیون حقوق بشر، ۱۳ مورد پیشنهاد را در مورد بهتر شدن وضعیت، به ادارات ذیربط ارایه کرده است.
به گفته موصوف، این کمیسیون در حال حاضر در شانزده ولایت، به محلات سلب آزادی دسترسی دارد؛ تا از آن نظارت نماید و ولایات متباقی از طریق تیلیفون نظارت می کند.
وی از تراکم بیش از حد زندانیان در زندان ها انتقاد کرد و گفت که نظر به اصول بین المللی، برای یک زندانی سه متر مربع زمین اختصاص یافته است؛ درحالیکه در افغانستان برای هر زندانی، نظر به بررسی های کمیسیون، نیم متر مربع اختصاص داده شده است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر گفت که به اساس یافته های این کمیسیون، در حال حاضر برعلاوه از مشکلات دیگر، بیش از ۶۷۴ زندانی در حالت بی سرنوشتی به سر می برند و دوسیه های شان بررسی نشده است.
او افزود که فرمان های عفو زندانیان نیز به درستی تطبیق نمی شود.
معاون اداره تنظیم امور زندان ها گزارش های ارایه شده از زندان ها را نگران کننده خواند و گفت که تلاش ها جریان دارد تا وضعیت زندان ها در کشور تغییر کند.
او افزود که این اداره زمانی حدود هشت ماه قبل ایجاد شده است که مشکلات در این بخش بیشتر بود؛ اما حالا با آنکه به کلی وضعیت تغییر نکرده؛ اما در وضعیت زندان ها تغییرات مثبت رونما شده است.
متوکل گفت اطلاعاتی را این اداره دریافت کرده است که شماری، با انجام جرمی، می خواهند زندانی شوند و از زندان جرایم را سازماندهی بکنند.
وی افزود: «زمانی که این افراد از زندان رها می شوند میلیونر می باشند؛ زیرا آنها از داخل زندان جرایم سازماندهی می کنند.»
موصوف همچنان در نشست امروز این جرگه، بدون ارایه جزئیات گفت که کارمندان این اداره، در یکی از زندان های مرکز، یک فابریکه کوچک تولید مواد مخدر را کشف کرده اند.
وی در مورد جزئیات ارایه نکرد؛ اما گفت که همین اکنون در اکثریت زندان ها، وسایل پیشرفته تلاشی وسایط و افراد وجود ندارد و هر فردی که بخواهد، به آسانی می تواند مواد مخدر را به داخل زندان انتقال دهد.
او گفت که فهرست پیشنهادات این اداره با مقام های مسئول شریک شده است ؛تا وسایل مورد نیاز برای زندان ها تهیه شود.
وی در مورد وضعیت معیشتی زندانیان گفت که برای خوراک هر زندانی، در ۲۴ ساعت ۴۹۰ افغانی در نظر گرفته شده است.
او همچنان از اعضای این جرگه خواست تا طرح قانون تنظیم امور زندان ها را که قرار است در آینده نزدیک به شورای ملی فرستاده شود، تایید و تصویب کنند تا به اساس آن، اصلاحات بیشتر روی دست گرفته شود.
تسلیم نکردن گزارش ترسیم منازعه به رهبری جدید کمیسیون حقوق بشر
حدود یک و نیم سال پیش، شهرزاد اکبر در عوض سیماسمر به حیث رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقرر یافت.
شهرزاد اکبر، در نشست دیروز مشرانو جرگه، در پاسخ به سوالی گفت: «گزارش ترسیم منازعه که حدود ۹ سال پیش از سوی کمیسیون حقوق بشر آماده شد و در آن، عملکرد کسانی که ناقض حقوق بشر بوده اند به تصویر کشیده شده است؛ اما بعد از پایان کار کمیشنران قبلی این کمیسیون، این گزارش در اختیار رهبری جدید قرار داده نشده است.»
او افزود که سیماسمر رئیس قبلی این کمیسیون، به دلیل اینکه امنیت جان کارمندان و کسانی که در مستندسازی گزارش یادشده کمیسیون را همکاری کرده بودند، تامین نشده است، گزارش را تسلیم نکرده است.
به اساس معلومات اکبر، درگزارش ترسیم منازعه، جنایات علیه بشریت در چهل سال گذشته مستندسازی شده است و حکومت قبلی(حامد کرزی) نیز این گزارش را منتشر نکرد و حکومت فعلی نیز تا کنون کدام تصمیمی در مورد ندارد.
اما وی افزود: «رهبری جدید بعد از شروع کار، تمام موارد نقض حقوق بشری را که صورت گرفته مستندسازی کرده و در اختیار ارگانهای عدلی و قضایی قرار داده است.»
در همین حال، فرید احمد شیرزی غوری معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق تعهد کرد که تلاش های این اداره برای حاکمیت قانون ادامه دارد و با همه یکسان برخورد می شود.
وی در خصوص اینکه شماری از زندانیان که در پی شیوع ویروس کرونا رها شده بودند، دوباره دست به جرایم زده اند، گفت که به اساس معلومات این اداره، شماری اندک دست به جرایم زده اند. او افزود که تمام زندانیانی که در جریان شیوع ویروس کرونا رها شده اند، ازآنها ضمانت گرفته شده و همۀ آنها بایومتریک شده اند، که در صورت تکرار جرم، جزای شان بیشتر خواهد شد.