صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس شورای عالی مصالحه: ایجاد حکومت موقت در گفتگوهای صلح، مطرح نیست

رئیس شورای عالی مصالحه:  ایجاد حکومت موقت در گفتگوهای صلح،  مطرح نیست

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه کشور با میگوید که ایجاد حکومت موقت در گفتگوهای صلح در دوحه قطر مطرح نیست.
آقای عبدالله در یک گفتگوی تلویزیونی در این ضمن رد طرح حکومت موقت، گفت که گفتگوها اکنون در مراحل بسیار ابتدایی و روی کارشیوه و طرزالعمل مذاکرات است.
رئیس شورای عالی مصالحه با این گونه طرح مخالفت کرد و گفت که نتایج گفتگوهای صلح باید موضوعاتی پایدار باشد که صلح را در افغانستان تضمین کند.
او افزود: «حکومت موقت و عبوری به عنوان راه حل، چه راه حلی میتواند باشد؟ بعد چی؟... مساله بسیار واضح است موقت! حکومت موقت، بعد چی؟ چی را میخواهد تضمین کند؟ چه معنا؟ چه پیشرفتی را نشان میدهد؟ از این لحاظ وقتی تبصرههایی صورت میگیرد که مطابق با واقعیتهای قضیه و واقعیتهای بحث میان دو طرف نیست، سبب تشویش مردم شده میتواند.»
آقای عبدالله همچنین تاکید کرد که در این مذاکرات باید توافق جامع صورت بگیرد که در آن نقشه راه و هدف نهایی و اصلی مشخص و واضح باشد که به باور او تعیین سرنوشت مردم از طریق رای آزاد مردم است.
رئیس شورای عالی مصالحه، بحث حکومت موقت را خارج از محتوا خواند که شماری از اشخاص به آن علاقه دارند و آن را مطرح میکنند اما مطرح شدن آن در زمان فعلی مفید نیست.
حکومت نیز پیش از این بارها مخالفتش را با طرح حکومت موقت اعلام کرده است.
در روزهای گذشته مطرح شدن بحث حکومت موقت در مذاکرات صلح در شماری از رسانههای کشور انعکاس یافته بود که مورد مخالفت دولت و شمار زیادی از شهروندان قرار گرفته بود.
گفتنی است که آقای عبدالله در سفرش به کشور ایران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، علی شمعخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و شماری دیگر از مقامهای ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
در دیدارها؛ حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که از صلح‌‌ پایدار و قابل قبول برای مردم افغانستان با حفظ دستاوردهای مردم، حمایت و پشتیبانی میکند.
رییس جمهور ایران صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که تلاشهای صلح در افغانستان نتیجه بدهد.
علی شمعخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز گفت که ایران طرفدار یک صلح پایدار در افغانستان است که منافع و دستاوردهای مردم در آن حفظ شود. این سفرها در حالی انجام میشود که پس از گذشت یک ماه از آغاز مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر هنوز طرفین روی طرزالعمل مذاکرات به نتیجه نرسیده و این روند بسیار آهسته پیش میرود.