صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئيس جمهور بر اصلاحات در مدیریت اداره ملی ستندرد تاکید کرد

معاون دوم رئيس جمهور   بر اصلاحات در مدیریت اداره ملی ستندرد تاکید کرد

در نشستی که به مناسبت روز جهانی ستندرد در کابل تدویر شده بود، از وجود مشکلات متعدد در بخش ستندرد ملی کشور یادآوری شد و بر رفع این مشکلات تاکید صورت گرفت.
دیروز نشستی به مناسبت روز جهانی ستندرد زیر نام (حفاظت زمین با ستندردها و هفته کیفیت) به اشتراک سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مقام های اداره ستندرد ملی کشور، تجار و برخی نماینده گان مردم در کابل تدویر شد.
معاون دوم ریاست جمهوری طى صحبتى در این نشست، «فقدان هماهنگی بین ادارات دولتی و سکتور خصوصی، تداخل دولت در امورات سکتور خصوصی، پایین بودن ظرفیت ها و فقدان کادرهای با تجربه و متعهد، نداشتن بودجه کافی، بی ثباتی در رهبری اداره، فقدان نقشه راه و داشتن یک پالیسی ملی ستندرد، عدم رابطه با سازمان های ملی و بین المللی و نهادهای مرتبط به ستندرد تا از تجربیات آنها استفاده شود و به همین ترتیب سوء استفاده مال ی» را از جمله مشکلاتی برشمرد که در این ۱۳سال هنوز در اداره ملی ستندرد (انسا) موجود است. دانش خطاب به مقام های اداره ملی ستندرد افزود:«اگر می خواهید یک اداره با اقتدار داشته باشید، باید جنبه های مختلف اصلاحی را در مدیریت به وجود بیاورید.»
عزیز احمدزی رییس عمومی اداره ملی ستندرد در این نشست گفت که برخی تجار اموال بی کیفیت را وارد کشور می کنند و بسیاری تولیدات داخلی به نام کشورهای خارجی در بیرون از کشور به فروش می رسد.
وی متعهد شد که رهبری جدید ادارۀ ملی ستندرد، تجارت افغانستان را ستندرد می سازد و برای سرمایه گذاران راه را باز خواهد کرد تا خود شان محصولات خود را به گونۀ مستقیم در خارج از کشور به فروش برسانند.
همچنان موصوف گفت که هر گاه  تجار بعد از این مواد بی کیفیت را وارد کشور کنند اداره ملی ستندرد با آنها برخورد قانونی می کند. شفیع شریفی معاون علمی پوهنتون کابل در این نشست گفت که ستندرد تنها در بخش تولیدات و صنعت مطرح نیست، بل در بخش تحصیلات عالی هم درنظرگرفته شود.
وی در ادامه افزود:«اگر در پوهنتون ها کیفیت در نظر گرفته نشود، یک لشکر تنبل و بیکاره را تقدیم به جامعه خواهیم کرد، محصل امروز باید معیار دانش، سلوک و مهارت باشد.» او خاطر نشان کرد که دو دهه قبل پوهنتون هاى دولتى بیش از یک هزار تن فارغ می داد، اما حالا هر سال حدود پنجاه هزار فارغ التحصیل دارد که شاید درهمین حدود پوهنتون های خصوصی هم داشته باشد