صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دزدان مسلح با واردشدن به یک مکتب درکابل وسایل دانش‌آموزان را بردند

دزدان مسلح با واردشدن به یک مکتب درکابل وسایل دانش‌آموزان را بردند

در پی دزدیهای مسلحانه در کابل، اینبار دزدان مسلح به یک مکتب در حوزۀ هشتم کابل وارد شدند و پول و تلفونهای همراه شماری از دانشآموزان را با خود بردند.
این رویداد روز پنجشنبه در مکتبی عبدالحی حبیبی رخ دادهاست و هنگامی که یکی از دانشآموزان مقاومت میکند، دزدان او را لتوکوب میکنند.
شماری از دانشآموزان میگویند که این دزدان تفنکچه و چاقو با خود داشتند.
خالد، یکی از این دانشآموزان گفت: «صورت شان[دزدان] پیچیده بود؛ البته در صنف داخل شده بودند، اسلحه هم داشتند. دروازه صنف را نیز بسته بودند. پولها و مبایلهای دانشآموزان را گرفتند.»
محمد هارون، دانشآموز دیگر نیز افزود: «با این وضعیت، در هیچ جایی نمیشود درس خواند؛ چرا آدم در فکر خود باشد یا درس بخواند؟»
این در حالی است که شماری از دزدان، چندی پیش یک موتر کاستر را در منطقۀ سرای شمالی کابل متوقف کردند و پول و مبایلهای سرنشینان آن را با خود بردند. پولیس میگوید سه تن را در اتهام به این رویداد باز داشت کردهاند. کابرد شیوههای جدید دزدی در کابل، پایتختنشینان، به ویژه خانوادههای دانشآموزان، نگران کردهاست. محمد کبیر که دو دوخترش در مکتب عبدالحی حبیبی همچون سرمعلم و معلم کار میکنند، نهادهای امینتی را انتقاد میکند که توانایی تأمین امنیت جان و مال مردم را ندارند: «دزدان سلاح دارند؛ مبایل را میگیرند، پول نقد را میگیرند.»
معراجالدین نیز که دو فرزندش در مکتب عبدالحی حبیبی دانشآموز است، میگوید بهشدت نگران است: «کسی از ترس دزدان به نماز صبح رفته نمیتواند و به نماز خفتن هم رفته نمیتواند.»
با این همه، پولیس کابل اما میگوید که یکی از عاملان رویداد دزدی امروز باز داشته شدهاست.
در رویداد دیگر جنایی در منطقۀ قلعۀ وزیر آباد از مربوطات حوزۀ دهم امنیتی کابل، روز پنج شنبه یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخمی شدهاست.
بستگان محمد عزیز، میگویند که او هنگامی جان باخت و برادرش زخمی شد که تلاش کردند جلو آزار و اذیت دختر خانمی را بگیرند.
امیر محمد، برادر جوان جان باخته گفت:«برادرم که شهید شد، یک لُچک آمد پشت یک دختر را گرفت.»
محمد آصف، مامای جوان جان باخته نیز افزود: «پدر مادرها در نخست مقصر استند که اولاد خود را درست بار نمیآورند.»
پولیس کابل میگوید که این رویداد در نتیجه یک جنگ مغلوبه رخ دادهاست یک تن در این پیوند بازداشت شدهاست.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله بیان داشت: «اینها نزد پولیس بهسر میبرند. دوسیههای شان نهایی و به نهادهای عدلی و قضایی راجع خواهد شد.»
یکی از متهمان میگوید که این کار را هنگامی که نشه بود، انجام دادهاست: «ما یک اشتباه کردیم. نشه بودیم؛ سه نفر را ایستاد کردیم مبایل شان را گرفتیم.»
از سویی دیگر پولیس کابل میگوید که با خنثی سازی یک موتر بمگذاری شده در منطقۀ سنگ نوشتۀ کابل و یک ماین کنارجاده در منطقه پل سفید حوزۀ هشتم، از انفجارها جلوگیری کردهاست. این همه در حالی رخ میدهند که اخیرأ سرپرست وزارت داخله به پولیس دستور داده بود که به مجرمان شلیک کنند.