صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام‌ها: عملیات پاکسازی در شهر لشکرگاه آغاز شده‌است

مقام‌ها: عملیات پاکسازی در شهر لشکرگاه آغاز شده‌است

مقامهای محلی ولایت هلمند دیروز (سهشنبه، ۲۲ میزان) می‌‌گویند که نیروهای کماندو و نیروهای هوایی عملیات پاک‌‌سازی را در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت از شب گذشته، آغاز کرده‌‌اند.
مقام‌‌های هلمند میافزایند که «تاکنون ۲۳ طالب در درگیریها با نیروهای امنیتی کشته شده‌‌اند و در ولسوالی نادعلی، شاهراه ۶۰۱ و منطقۀ باباجی در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی، پاسگاه‌‌های تازه، ایجاد کرده‌‌اند.»
مقامها میافزایند که عملیات هم اکنون نیز ادامه دارد و شش طالب دیگر نیز در درگیریها، زخم برداشتهاند.
مقامها دربارۀ تلفات احتمالی نیروهای امنیتی در جریان این عملیات، چیزی نگفتهاند.
این در حالی ست که سه روز پیش، طالبان یک حملۀ گُسترده را در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، راه اندازی کردند.
روز دوشنبه، پس از تصرف حوزه چهارم شهر لشکرگاه از سوی طالبان و حملههای گُسترده این گروه بر بخشهایی از این شهر، نیروهای امریکایی از انجام چندین حمله هوایی در برابر طالبان در هلمند خبر داد.
سخنگوی نیروهای امریکایی میگوید که این حملهها بر بنیاد توافق نامه امریکا با طالبان و به پشتیبانی از نیروهای دولتی افغانستانانجام شده‌‎اند.
منابع محلی روز دوشنبه تأیید کردند که طالبان حوزۀ چهارم شهر لشکرگاه را تصرف کردند و در گیریها در بخشهایی از حوزه سوم این شهر نیز آغاز شدهاند.
همزمان با آغاز گفتوگوهای صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، خشونتها در بیش از ۲۰ ولایت کشور، ادامه دارند. روز دوشنبه، جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی درکشور گفت که حملههای تهاجمی طالبان بر ولایت هلمند با توافق نامه دوحه سازگار نیستند و باید این حملهها بی درنگ متوقف شوند.
جنرال میلرافزود: «طالبان باید بی درنگ اقدامات تهاجمی خودشان را در ولایت هلمند متوقف کنند و از خشونتهای خود در سراسر کشور بکاهند. این  با توافق نامه ایالات متحده و طالبان سازگار نیست و مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف می کند.»
منابع محلی در هلمند میگویند که روز دوشنبه طالبان در حوزه سوم شهر لشکرگاه نیز با نیروهای دولتی درگیر شدند و بر سه ولسوالی همجوار شهر لشکرگاه حملههایی را انجام دادهاند.