صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

متقاضیان ویزۀ پاکستان در يک هفته براى بار دوم دست به تظاهرات زدند

متقاضیان ویزۀ پاکستان در يک هفته براى بار دوم دست به تظاهرات زدند

صدها تن از متقاضیان ویزۀ پاکستان، از فعالیت کمیشن کاران در اخذ ویزۀ پاکستان انتقاد کرده و می گویند که بدون دادن رشوه به کمیشن کاران و نیروهای امنیتی موظف در اين سفارت، دریافت ویزه مشکل است.
دیروز براى بار دوم در يک هفته، صدها تن از متقاضیان ویزۀ پاکستان در اعتراض به طولانی بودن روند توزیع ویزه، فعالیت کمیشن کاران و اخذ رشوه توسط پولیس برای دریافت ویزه، دست به تظاهرات زده و حدود یک ساعت، جادۀ کارته پروان- بره کی را مسدود کردند.
مارینا متقاضی ویزۀ پاکستان، درحالیکه در عقب دروازه ساختمان سفارت پاکستان ایستاده بود، به پژواک گفت که حدود پنج روز است که به منظور اخذ ویزه، به سفارت این کشور مراجعه می کند؛ اما تاکنون موفق به دریافت ویزه نشده است.
وی افزود: «نه تنها مردان، بلکه زنان نيز دوبجه شب می آیند و کسانی که از ۵ تا ۲۰ هزار افغانی رشوه می دهند، بدون نوبت برای شان اجازه داخل شدن داده می شود؛ اما کسانی که پول نمی دهند، روزها است که در پشت دروازه سفارت منتظراند.» موصوف، با انتقاد جدی از نيروهاى پولیس گفت که نیروهای امنیتی موظف در سفارت، نه تنها مردان، بلکه زنان را نیز لت و کوب می کنند.
طاهر باشندۀ اصلی ولسوالی سروبی ولایت کابل، به پژواک گفت که مادر و دو طفلش مریض مى باشند و باید هر سه ماه بعد، به پاکستان برود؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، هفت ماه می شود که مریض های شان را به پاکستان نبرده است. موصوف افزود: «خیلی وقت آمده بودم و نفر اول بودم، متاسفانه کسی که بعد از من آمده بود، با دادن رشوه داخل رفت؛ اما برای ما تاکنون اجازۀ داخل شدن داده نشده است.» اجمل عزیزی باشنده اصلی ولایت ننگرهار نیز با انتقاد از زمان گیر بودن و اخذ رشوه از سوی کمیشن کاران، از حکومت افغانستان خواست که مشکل موجود را از مجراى  ديپلماتیک حل کند و یا برای همیشه توزیع ویزه را متوقف نمايد.
از سوى ديگر منصور خان سفیر پاکستان مقیم کابل، به پژواک گفت که در جریان چند روز گذشته، ویزه تنها به محصلان و مریضان شديد توزیع میشد؛ اما سر از فردا، توزیع ویزه برای همه متقاضیان، در کابل و سایر قونسلگری ها در ولايات آغاز می شود.
وی، با اشاره به اینکه در روزهای نزدیک، بخاطر حل مشکلات مردم، تعداد کارمند بخش ویزه را افزایش می دهند گفت که شخصاً به کارمندان سفارت هدایت داده است که تعداد ویزه را نیز افزایش بدهند.
درعين حال، فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیه کابل، به پژواک گفت که پیش از این، پوليس کابل، چندین تن را در پیوند به کمیشن کاری اخذ ویزۀ پاکستان، بازداشت کرده است و این موضوع پیگیری می شود. وی با اشاره به لت و کوب متقاضیان ویزۀ پاکستان توسط پولیس موظف در ساحه، گفت که پولیس به هیچ عنوان حق لت و کوب مردم را ندارد و اگر اسناد موجود است، با امنیت داخلی به تماس شده و موضوع را شریک کنند تا قضیه پیگیری شود. ویزۀ پاکستان برای افغان ها رایگان است و در گذشته افزون بر کابل، از طریق قونسلگری های این کشور در شهرهای مزارشریف، هرات، کندهار و جلال آباد نیز صادر می شد؛ اما پس از شیوع ویروس کرونا، همه قونسلگری ها مسدود گردیدند.
اما در (۹ میزان) ماه روان، کابینۀ پاکستان پالیسی جدید ویزه را برای افغانستان تصویب کرد که بر اساس آن تجار، محصلان و مریض داران می توانند از آن مستفید شوند.
بر بنیاد پالیسی متذکره، ضمن اینکه به مریضان شدید در تورخم ویزه توزیع می شود، میعاد ویزۀ تجار از یک سال به پنج سال، افراد عادی از شش ماه به یکسال و از محصلان از یکسال تا ختم دورۀ تحصیلی تغییر کرده است؛ اما پالیسی متذکره تاکنون جنبۀ عملی به خود نگرفته است.