صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ستانکزی، سه شنبه آینده جزئیات گفتگوهای صلح را با سناتوران شریک می کند

ستانکزی، سه شنبه آینده جزئیات گفتگوهای صلح را با سناتوران شریک می کند

رییس هیأت گفتگوکنندۀ دولت، جزئیات گفتگوهای صلح را سه شنبه هفتۀ جاری، از طریق ویدیوکنفرانس در حالی با اعضای جرگه شریک می کند که برخی از آنها روند کنونی گفتگوها را نگران کننده می دانند. 
حدود یک ماه از افتتاح رسمی مذاکرات صلح میان افغانان در دوحه پایتخت قطر می گذرد؛ اما تا کنون هیأت های مذاکره کنندۀ حکومت و طالبان، در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح به توافق نرسیده اند.
بر اساس گزارش ها پیشبُرد مذاکرات براساس توافقنامه صلح امریکا با طالبان و حل اختلافات احتمالی بر مبنای فقه حنفی، دو مورد اختلافی میان دو طرف است که تا کنون حل ناشده باقی مانده است.
در نشست دیروز مشرانو جرگه، روی این مسایل بحث شد.
محی الدین منصف نماینده مردم کاپیسا گفت که طولانی شدن بحث روی طرزالعمل، مردم را نگران ساخته و باید دو طرف تلاش نمایند تا فرصت به دست آمده برای صلح، ضایع نشود.
رحمت الله اڅکزی نماینده مردم کندهار در این جرگه، ضمن ابراز نگرانی از جنگ جاری که قربانیان آن افغان ها هستند، و با تاکید بر توقف خشونت ها، گفت که طولانی شدن روند گفتگو روی طرزالعمل گفتگوها، مردم را نگران ساخته است.
او افزود که مردم، دیگر تحمل جنگ را ندارند و باید دو طرف، روی آنچه مردم می خواهند موافقه کنند.
وی بدون ارایۀ جزییات، از هیأت های مذاکره کننده دوطرف خواست تا مذاکرات صلح را طبق ارشادات دین مبین اسلام به پیش ببرند و روی مواردی که جنبه عملی ندارند، تاکید نکنند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه، نگرانی اعضای جرگه را بجا خوانده گفت به اساس تفاهمی که صورت گرفته است، قرار است محمد معصوم ستانکزی رییس هیات گفتگوکننده دولت افغانستان، امروز سه شنبه (۲۹ میزان) از طریق ویدیوکنفرانس، جزییات مذاکرات یک ماهه میان افغانان را با جرگه شریک سازد. او افزود که اعضای جرگه، می توانند پرسش ها در مورد نگرانی های شان در پیوند به روند صلح را با ستانکزی مطرح کنند.