صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور: منطق جنگ طالبان پایان یافته است

معاون دوم رئیس جمهور: منطق جنگ طالبان پایان یافته است

شنبه، 19 میزان 1399
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید ادعای جهاد از سوی گروه طالبان، بعد از توافق این گروه با امریکا، منطق جنگ طالبان پایان یافته و تداوم جنگ این گروه علیه مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر پوچ و بی معنا است.
وی که قبل از ظهر دیروز در مراسم افتتاح تالار کنفرانسهای اداره لوی سارنوالی افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که ادعای جهاد گروه طالبان در سالهای گذشته غیر واقعی و یک توجیه برای ادامه جنگ و خشونت بود، اما اکنون این ادعا بسیار مسخره تر از گذشته است و منطق آن پایان یافته است.
وی خطاب به طالبان گفت که آیا کشتن مسلمانان، انفجار و انتحار در مساجد و اماکن مذهبی، اختطاف و راهگیری مردم عادی و تخریب سرکها و جادهها جهاد است؟ آیا مردم مسلمان افغانستان همگی گویا کافر و مرتد شده اند که باید علیه آنان جهاد کرد؟ آیا این ادعا منطق شرعی دارد که جنگ علیه خارجی ها (و به ادعای طالبان کفار) متوقف اما جنگ علیه سربازان مسلمان ما مجاز و مشروع باشد؟
دانش گفت که ادعای جهاد علیه مسلمانان و جامعه اسلامی بیخبری مطلق از شریعت و نقض صریح احکام قرآن و سنت پیامبر است و نپذیرفتن آتشبس پس از توافق این گروه با ایالات متحده و تداوم جنگ علیه مردم افغانستان نیز سرپیچی از شریعت است و بر اساس احکام آیات قرآن مبنی بر ضرورت و وجوب صلح پس از نزاع میان مسلمانان، گروه طالبان یک گروه  یاغی و باغی شمرده میشود.
وی با اشاره به اختلاف نظر بر سر طرزالعمل مذاکرات صلح میان هیأت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیأت گروه طالبان گفت که هیأت طالبان اصرار دارد که موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز باشد در حالی که ما پیشنهاد کردهایم که مبنای همه چیز قرآن و سنت یا شریعت باشد و طالبان اکنون برای قدرت، از شریعت هم شانه خالی میکنند.
معاون رئیس جمهور افزود که گروه طالبان همه چیز را با دید تبعیض مینگرند و هیأت مذاکره کننده این گروه نیز نسبت به زنان، پیروان مذاهب اسلامی و اقلیتها برخورد تبعیض آمیز دارد که این نوع برخورد نیز مخالف صریح آموزههای دینی و ارزشهای ملی و وطنی ما است.
او صلح را خواست همیشگی مردم و دولت افغانستان دانست و افزود که حکومت افغانستان اکنون نیز از مذاکرات صلح و هیأت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کامل میکند.
استاد دانش افزود که افغانستان به برکت نظام جمهوری و دموکراسی، یک جامعه چند صدایی و متکثر است و نظام جمهوریت هم در جنگ و هم در صلح، از منطق برتر برخودار است.
وی نظام جمهوریت را به خانه همه مردم افغانستان تشبیه کرد و گفت که همه باید تلاش کنیم که از این نظام حمایت کنیم و با تأمین صلح طالبان را نیز زیر چتر جمهوریت بیاوریم.
معاون دوم ریاست جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود گفت که گاهی شماری از افراد نظام عدلی و قضایی افغانستان و نظام نام نهاد قضایی طالبان را مقایسه میکنند که یک مقایسه غیر منصفانه است و افزود که نظام عدلی و قضایی افغانستان یک نظام مبتنی بر قانون و عادلانه است در حالی که محاکم گروه طالبان مبتنی بر هیچ قانونی نیست و افراد را صرف به جرم داشتن تعلق به یک گروه خاص و یا دولتی بودن، محکمه صحرایی میکنند و حتی به قتل می رسانند.
وی به پیشرفتها و دستاوردهای نظام عدلی و قضایی کشور نیز اشاره کرد و گفت که نظام عدلی و قضایی افغانستان در دو دهه اخیر، متحول شده و ظرفیت علمی و مسلکی در این زمینه افزایش یافته است.
فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور نیز در مراسم دیروز سخنرانی کرد و گفت که سارنوالی برای فراهم کردن زمینه کار مناسب برای کارمندان لوی سارنوالی در سراسر کشور، برنامههایی را روی دست دارد که تا سال دیگر کارمندان این نهاد در کابل از دفاتر معیاری کاری برخوردار خواهند شد.
لوی سارنوال کشور گفت که این نهاد برای مبارزه با فساد، خشونت، جرم و جنایت متعهد بوده و بیشتر از هر  زمانی در این راستا تلاش میکند.
وی افزود که لوی سارنوالی در کنار مبارزه با فساد و جرایم، تلاش میکند که آگاهی شهروندان را از قانون و حقوق شان افزایش دهد و از این طریق نیز با پدیدههای جنایی و جرمی مبارزه کند.