صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله در اسلام‌آباد: چشم به راه گام‌های عملی مشترک در صلح هستیم

عبدالله در اسلام‌آباد: چشم به راه گام‌های عملی مشترک در صلح هستیم

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی روزسه‌‎شنبه، ۸ میزان در انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام‌‎آباد گفت که از حکومت و مردم پاکستان به خاطر تلاش‌‌های آنان در روند صلح افغانستان سپاسگذاری می‌‎کند و «چشم به راه گامهای عملی مشترک در این مسیر استیم.»
آقای عبدالله می‌‌گوید که دردوازدهم ماه سپتمبر در دوحه، پایتخت قطر نخستین نشست مذاکرات صلح افغانستان با طالبان را افتتاح کرد و اکنون گروه های مذاکره‌‌کنندۀ در دور یک میز قراردارند و دربارۀ راه‌‌هایی پایان بخشیدن به جنگ از راه‌‌های مسالمت‌‌آمیز و توافق سیاسی در افغانستان، مذاکره می‌‌کنند.
عبدالله به این باور است که پاکستان در زمینه‌‌سازی برای آغاز مذاکرات نقش عمدۀ بازی کردهاست و اکنون «نقش مهمتری نه تنها در کمک به پایان رسانیدن موفقانۀ این فرایند بلکه در ایستادن در کنار مردم و حکومت افغانستان در ساختن منطقۀ صلحآمیز و مرفه دارد.»
بهگفتۀ آقای عبدالله، اکنون فرصت آن رسیدهاست تا از «شعارها و بیانههای کهنه و تکراری و تیوریهای توطیۀ که ما را عقب به نگهداشتهاند، عبور کنیم و فصل تازۀ را، رقم بزنیم.»
آقای عبدالله افزود: «وضعیت موجود به نفع ما نیست. ما به رویکردهای تازۀ نیاز داریم. مردم ما این را از ما توقع دارند و میخواهند.»
او در ادامه گفت: «بیشتر از هرزمانی نیازمندیم تا به منطقۀ خود به عنوان یک منطقۀ واحد ببینیم.»
عبدالله همچنان دربارۀ روند صلح افغانستان که فرصتهای تازۀ برای همکاری فراهم گریدهاند و دو کشور بیشتر از هرزمانی به همکاری مشترک و تعامل بیشتر برای همزیستی مسالمتآمیز و مرفه نیاز دارند.
او به پاکستان اطمینان داد که «ما نمیخواهیم و اجازه نمیدهیم هیچ هراس افگنی در کشور ما حضور داشته باشد و اجازه نمیدهیم هیچ گروه و شبکۀ تهدیدی برای ملت دیگری باشد.»
او هچنان گفت که مذاکرت صلح کنونی زمینۀ مناسب و امیدواری هایی را فراهم کرده‌‌است تا با «جنگ خداحافظی کنیم» و با استفاده از صبر، گفتوگو و گذشت به این توافق برسیم که کشور خود را متحدسازیم.»
او به این باور است که پاکستان و افغانستان هردو به صلح و آیندۀ بهتر نیاز دارند و می افزاید که هر دو کشور بهای سنگینی در مقابله و رویارویی با گروههای مختلف «تروریستی پرداختهایم که تا اکنون نیز به عنوان خرابکار عمل میکنند. ما باید با کشورهایی همفکر علیه این عناصر همکاری کنیم.»
وی تأکید کرد که اکنون توقع ما این است تا در مذاکرات بینالافغانی دربارۀ کارشیوۀ رفتاری و سپس روی دستورکار، توافق صورت گیرد.
او از همۀ طرفها میخواهد که خشونت را به صورت «جدی» کاهش دهند و در حرکت به سوی یک «آتشبس جامع و دایمی از آسیبرسانیدن به غیرنظامیان،» خود داری کنند.
شاهمحمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در جریان سنخنرانی‌‎اش در انستیتوت مطالعات استراتیژیک اسلام‌‌آباد نیز بار دیگر تأکید کرد که پاکستان همواره گفته‌‎است که جنگ افغانستان راۀ نظامی ندارد و باید از راه گفت‌‌وگوهای سیاسی، حل شود. او افزود که سر انجام جامعۀ جهانی، این گفته‌‎های پاکستان را، جدی گرفتند. او همچنان گفت که یک صلح پایدار در افغانستان تنها توسط افغان‌‌ها می‌‌تواند حاصل شود نه اینکه از خارج بر آنان، تحمیل گردد.
او می‌‌افزاید: «ما نمی‌‌‌خواهیم در امور داخلی شما مداخله کنیم. پیام من به‌‌شما این است که ما به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی شما احترام می‌‌‌گذاریم و پاکستان هیچ سودی در مداخله در افغانستان، نمی‌‌بیند.»
او در ادامه گفت که تمام طرف‌‌ها باید برای یک افغانستان صلح‌‌آمیز، موفق و با ثبات که خواست پاکستان است، کار کنند. آقای عبدالله روز گذشته در یک سفر سه روزۀ رسمی به اسلام‌‌آباد رفت و قرار است که امروز با عمران خان، نخستوزیر این کشور نیز، دیدار و گفت‌‌وگو کند.