صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه پاکستان: می‌خواهیم با افغانستان دوستی کنیم، نه اربابی

 وزیر خارجه پاکستان:   می‌خواهیم با افغانستان دوستی کنیم، نه اربابی

شاهمحمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان به عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که کشورش میخواهد با افغانستان رابطه دوستی داشته باشد، نه رابطه اربابی.
آقای قریشی دیروز در سخنرانی در انستیتیوی مطالعات استراتژیک اسلامآباد پیش از صحبتهای آقای عبدالله خطاب به او گفت: «اگر بتوانم از عنوان کتاب ایوب خان، رئیس جمهوری سابق (پاکستان) استفاده کنم، جناب دکتر عبدالله، ما میخواهیم با افغانستان دوست باشیم، نه ارباب. این تغییر اساسی است، این تشخیص و شناخت جدیدی است، اگر بخواهیم زندگی و آینده مشترک و صلحآمیز داشته باشیم .»
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت این کشور چشم به راه گامهای عملی مشترک با پاکستان در راستای صلح است.
آقای عبدالله نیز که برای یک سفر سه روزه، دیروز وارد اسلامآباد شد، در سخنرانیاش در انستیتیوی مطالعات استراتژیک اسلامآباد گفت پاکستان در زمینهسازی برای آغاز مذاکرات بینالافغانی نقش عمدهای را بازی کرده است.
روابط افغانستان و پاکستان در دو دهه گذشته به دلیل اتهامات متقابل حمایت از گروههای مخالف یکدیگر معمولا سرد بوده است. کابل پیوسته اسلام آباد را متهم کرده که با حمایت متداوم از گروه طالبان تلاش داشته دولت «دستنشانده خود را برای تامین منافع استراتژیکش» در افغانستان به وجود آورد.
در مقابل اسلام آباد با رد این ادعاها، افغانستان را متهم به پناه دادن به اعضای گروه طالبان پاکستانی کرده و بارها از «نفوذ بیش از حد هند در افغانستان» انتقاد کرده است.
«باید مراقب اخلالگران روند صلح باشیم»
وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش در زمینهسازی برای آغاز مذاکرات بینالافغانی نقش عمدهای را بازی کرده است.
او با تاکید بر پشتیبانی کشورش از مذاکرات صلح افغانستان گفت که پایان دادن به جنگ در این کشور هیچ راه حل نظامی ندارد و تنها راه برای رسیدن به صلح در این کشور توافق سیاسی است.
او گفت در حال حاضر روند صلح افغانستان از حمایت منطقهای برخوردار است و بدون این حمایت نمیتواند به پیش برود.
آقای قریشی تاکید کرد که «همیشه اخلالگران وجود داشته و خواهند داشت.. ما باید مراقب آنها باشیم.»
آقای قریشی گفت اسلامآباد به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و تصریح کرد که تنها افغانها میتوانند درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که برای گسترش تجارت و ترانزیت در منطقه، اتصال آسیای جنوبی به آسیای مرکزی و توسعه و رشد اقتصادی میان کشورهای منطقه تامین صلح و ثبات در افغانستان الزامی است.
«زمان شعارهای کهنه و تئوریهای توطئه گذشته»
عبدالله عبدالله ضمن سپاسگزاری از پاکستان به خاطر تلاشهایش در راستای صلح افغانستان گفت این دو کشور با تهدیدهای مشترک از جمله «افراطگرایی، تروریسم و هراسافگنی» رو به رو هستند.
آقای عبدالله تصریح کرد که صلح و ثبات در افغانستان میتواند پیامدهای مثبتی برای همسایگان و همگرایی منطقهای داشته باشد. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفت: حالا زمان آن رسیده که از شعارها و بیانههای کهنه و تکراری و تئوریهای توطیهای که ما را عقب به نگهداشتهاند عبور کرده و فصل تازهای را رقم بزنیم. او در ادامه از دولت پاکستان به خاطر میزبانی از مهاجران افغان در این کشور سپاسگزاری و تاکید کرد که «میخواهیم مهاجران ما به صورت داوطلبانه و با عزت و امید تازه به آینده جدید به کشور خود برگردند.»