صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله عبدالله امروز به پاکستان می‌رود

 عبدالله عبدالله امروز به  پاکستان می‌رود

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه قرار است امروز دوشنبه، هفتم میزان برای گفتوگو با مقامهای پاکستانی درباره روند صلح، به اسلامآباد سفر میکند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی را در این سفر یک هیأت بلندپایه دولتی همراهی خواهد کرد.
این سفر به دعوت رسمی عمران خان، نخستوزیر پاکستان صورت میگیرد و برای دو روز تنظیم شده است.
هدف این سفر تقویت اجماع برای صلح افغانستان خوانده شده است.
عبدالله عبدالله قرار است در این سفر با عمران خان ، نخستوزیر پاکستان، عارف علوی رییس جمهور، رییس مجلس سنا، رییس سازمان استخباراتی (آیاسآی) و دیگر مقامهای ارشد امنیتی این کشور دیدار و در پیوند به روند صلح کشور گفتوگو کند.
این در سفر در حالی صورت میگیرد که مذاکرات بینالافغانی حدود دو هفته پیش در قطر آغاز شد و تاکنون هیأت مذاکرهکننده دولت و طالبان با وجود برگزاری چندین دور نشستهای فرعی، مذاکرات اصلی را آغاز نکردهاند.
محمداشرف غنی، رییس جمهور نیز روز جمعه، چهارم میزان با عمران خان از طریق تلفن گفتوگو کرده و از او برای سفر به افغانستان دعوت کرده است.