صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی افتتاح شد

پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی افتتاح شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افتتاح پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی به ارزش صد میلیون دالر در ۳۴ ولایت خبر داد.
در اعلامیهای که روز یکشنبه، ششم میزان، از سوی این وزارت به نشر رسید، آمده است که پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود. این پروژه دوساله است و قرار است در ماه آگست سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.
این وزارت گفته است که بودجه مجموعی این پروژه ۱۰۰ میلیون دالر است که از این میان ۴۵ میلیون دالر آن از سوی صندوق بازسازی افغانستان یا (ARTF ) و ۵۵ میلیون دالر از سوی بانک جهانی پرداخت خواهد شد.
انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت که از طریق این پروژه در راستای احیا و بازسازی کانالهای آبیاری، چکدمها، تولید، تهیه و توزیع تخمهای اصلاح شده، توزیع وسایل زراعتی برای دهقانان، همکاری تخنیکی و ارتقای ظرفیت انجمن آسیابهای آرد، ساخت کشمشخانهها و ذخیرهگاههای کچالو و پیاز کار خواهد شد.
وی گفت که قرار است با تطبیق پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی، در دو سال آینده به تعداد ۱۸۰ کانال آبیاری احیا و بازسازی شود و از طریق مدیریت آبریز‌‌ها و احیای کانالها در مجموع بیش از ۸۵ هزار هکتار زمین تحت کشت قرار گیرد.
احدی تصریح کرد که در زمان داوودخان بیش از ۳.۲ میلیون هکتار زمین آبی وجود داشت و دستکم یک ونیم میلیون زمین للمی کشت میشد، در حالیکه بیشتر از هفت میلیون هکتار زمینهای قابل کشت للمی وجود داشته است.
نامزد وزیر وزارت زراعت گفت که به دلیل جنگهای دوامدار، زمینهای زراعتی «بسیار» کاهش یافته است. هرچند به گفته او طی چند سال گذشته، توجه حکومت و دونرها به زراعت زیاد بوده، با آن هم زمینهای زراعتی به حدی که در زمان داوودخان بوده، نرسیده و در حال حاضر حدود ۲.۵ الی ۲.۶ میلیون هکتار زمین آبی وجود دارد.
سرپرست وزارت زراعت، پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی را مفید توصیف کرد و گفت که راهاندازی این پروژه افغانستان را در راستای رسیدن به خودکفایی از لحاظ تولیدات محصولات زراعتی، کمک میکند. وی گفت که کشور در حال حاضر سالانه نزدیک به یکونیم میلیون متریک تُن گندم و آرد را از بیرون وارد میکند و برای جلوگیری از این واردات نیاز است تا زمینهای زراعتی آبی افزایش یابد.
در عین حال، حشمتالله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، گفت که حاصلات زراعتی در سال جاری حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
به گفته او، افتتاح پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی، به افزایش و رشد محصولات زراعتی کشور بیشتر کمک میکند. عفوری افزود که با راهاندازی پروژه جدید، فرصت کاری زیادی خلق خواهد شد. معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت علاوه کرد که در حال حاضر هفت هزار شبکه آبیاری در افغانستان از جمله ۲۸ هزار شبکه غیرفعال است. او بیان داشت که با راهاندازی پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی، اکثر این شبکهها فعال خواهد شد و همچنان در ساحت تحت پوشش این پروژه، موثریت استفاده از آب بلند رفته و ضایعات آب کاهش خواهد یافت.
با اینهمه، غفوری خاطرنشان کرد که از طریق پروژه مصوونیت غذایی، طی دو سال آینده بیش از ۳۰ هزار متریک تُن تخم اصلاح شده برای ۵۰۰ هزار دهقان در ۳۴ ولایت کشور توزیع میشود. وی افزود که با توزیع ۳۰ هزار تُن تخم اصلاح شده، ۱۵ درصد حاصلات گندم در ساحات تحت پوشش این پروژه بیشتر میشود. در ادامه غفوری گفت که از طریق این پروژه در مجموع بیش از هفتصد هزار نفر به شمول ۲۲ هزار خانم زراعتپیشه به شکل مستقیم مستفید میشوند. افزون بر این، وی افزود که بیش از یک هزار ذخیرهگاه کوچک صفر انرژی برای سیب، پیاز، کچالو و کشمش طی دو سال آینده در شش زون اعمار میشود. گفتنی است که در کنار موثریت اقتصادی پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی، قرار است طی دو سال آینده حدود پنج میلیون روز کاری نیز ایجاد شود.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افتتاح پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی به ارزش صد میلیون دالر در ۳۴ ولایت خبر داد.