صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمران خان: پاکستان از آتش بس حمایت می کند

عمران خان: پاکستان از آتش بس حمایت می کند

محمداشرف غنی، رییس جمهور در گفتوگوی تلفنی با عمران خان، نخستوزیر پاکستان بر برقراری آتشبس تأکید کرده است.
طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، این گفتوگو روز جمعه، چهارم میزان انجام شده است و دو  طرف درباره روابط دو کشور، روند صلح و برقراری آتشبس در افغانستان گفتوگو کرده است.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمداشرف غنی در گفتوگو با عمران خان بر برقراری آتشبس در کشور تأکید کرده است.
همچنان آقای غنی از نخستوزیر پاکستان دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند.
طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، عمران خان نیز در صحبت با رییس جمهور غنی گفته است که کشورش از آتشبس در افغانستان حمایت میکند.
او همچنان دعوت رییس جمهور غنی را پذیرفته و گفته است که در آینده نزدیک به کابل سفر خواهد کرد.
این تماس تلفنی در شرایطی انجام شده است و رییس جمهور غنی در آن بر برقراری آتشبس تأکید کرده که مذاکرات بینالافغانی در دوحه جریان دارد و حکومت بر برقراری آتشبس و کاهش قابل ملاحظه خشونت تأکید میکند.
از جانب دیگر، قرار است در روزهای پیشرو عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان برود و با مقامهای این کشور درباره روند صلح گفتوگو کند.
این سفر به دعوت رسمی نخستوزیر پاکستان انجام خواهد شد.