صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشرف غنی: اعضای سازمان ملل برای تامین صلح به افغانستان کمک کنند

اشرف غنی: اعضای سازمان ملل  برای تامین صلح به افغانستان کمک کنند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی در هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت: «من با استفاده از این فرصت، از تمامی اعضای مجمع عمومی و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل میخواهم تا ما را در رسیدن به هدف نهایی یک افغانستان مستقل، متحد، دموکرات و تامین صلح و ثبات در منطقه کمک و همکاری و به تعهدات خود عمل کنند. البته برای افغانستانی که در داخل و منطقه در صلح باشد و بتواند دستاوردهای 19 سال گذشته را حفظ و گسترش دهد.»
وی پایان هرچه زودتر خشونت در کشورش را ارزشمندتر از همه چیز دانسته و گفت که این تلاشها برای ما فرصت پیشرفت میدهد. ما همزمان با بحرانهای مختلف روبرو هستیم که این امر آتشبس را برای ما در یک اولویت فوری قرار داده است».
در همین حال رئیس جمهور افغانستان عصر روز گذشته در مراسم گرامیداشت از روز بین المللی صلح در کابل گفت: «طالبان باید آتشبس را بپذیرند. باید در مذاکرات مداخله صورت نگیرد و از هیئت مذاکره کننده دولت پشتیبانی کامل صورت گیرد. شکل جنگ تغییر کرده است، تروریسم مرز ندارد. تروریسم جنگ شبکههاست و ما قربانی آن هستیم».
وی گفت: «مقصد اصلی ما از صلح، ختم اساسی تمام خشونتهای میراثی 40 سال گذشته است. منافع افغانستان و جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده آمریکا بر اساس منطق استوار است».