صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقبال شورای امنیت ملل متحد از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان

استقبال شورای امنیت ملل متحد از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان

شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه از آغاز گفتوگوهای میان افغانان استقبال نموده میگوید که اعضای این نهاد تعهد جدی شان را مبنی بر حفظ حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت افغانستان ابراز میدارند.
در بخشی از این اعلامیه آمدهاست:«اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند که برقراری یک صلح پایدار و پایان بخشیدن به بحران در افغانستان، تنها از طریق یک روند جامع و همه جانبۀ صلح به رهبری و مالکیت افغانها و از طریق رسیدن به یک توافق سیاسی امکان پذیر است.»
در این اعلامیه، این نهاد جهانی از طرفهای دخیل در روند صلح خواستهاست تا روند اعتمادسازی را ادامه دهند و به خشونتها نیز پایان دهند.
در اعلامیه همچنان گفته شدهاست که  اعضای شورای امنیت بر اهمیت نقش سازمان ملل در راستای کمک به روند  صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند و از تلاشهای همه شرکای منطقهیی و بین المللی افغانستان در تسهیل مذاکرات میان افغانان استقبال نمودند.
اعضای شورای امنیت از دولت قطر نیز برای تسهیل مرحله نخست گفتوگوها قدردانی کردند.  بربنیاد این اعلامیه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اهمیت اجرای قطعنامههای مربوطه از جمله قطعنامه ۲۵۱۳ (۲۰۲۰) نیز تأکید کردند.