صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«پخش اعلامیه سفارت امریکا در کابل» نگرانی‌هایی را برانگیخته است

«پخش اعلامیه سفارت امریکا در کابل»  نگرانی‌هایی را برانگیخته است

به دنبال پخش اعلامیه سفارت امریکا در افغانستان، فعالان مدنی، حقوق بشری و کارکنان معارف اظهار نگرانی کردهاند.
پخش اعلامیه سفارت امریکا در مورد احتمال حمله گروههای تروریستی به کارکنان و ادارات غیرنظامی افغانستان، نگرانیهای را در پی داشته است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که طرفهای دخیل در جنگ برای تحقق اهداف خود نباید غیرنظامیان را هدف قرار دهند.
لعلگل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طرفهای درگیر باید قوانین جنگ را رعایت کنند و غیرنظامیان را تهدید نکنند.
آقای لعل افزود: «تهدیدهایی که دیروز [خبرش] از سوی سفارت امریکا در کابل پخش شد، برای ما و غیرنظامیانی که طرف واقع نیستند، قابل نگرانی است. حمله بر غیرنظامیان تخطی آشکار از قوانین اسلامی و بشری و اصول جنگ است.»
آقای لعل از نهادهای امنیتی و کشفی میخواهد که برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملههای تروریستی تدابیر لازم روی دست گیرند.
سفارت امریکا در کابل دیروز با پخش اعلامیهای در وبسایت خود نوشت که شماری از گروههای هراسافگن میخواهند که فعالان مدنی، کارکنان معارف، آموزگاران و فعالانزن را هدف قرار دهند.
اما سفارت امریکا در کابل توضیح نداده که این تهدید تازه از سوی کدام گروه هراسافگن صورت گرفته است.
در همین حال، عنایتالله ناصر فعال مدنی میگوید که تهدید کردن نهادهای مدنی از سوی گروههای درگیر جنگ، تخطی آشکار از حقوق بشر است.
آقای ناصری میافزاید: «خواست مردم افغانستان این است که اهداف نظامی باید از آدرس ملکی به دست نیاید.»
در عین حال وزارت معارف افغانستان میگوید که کارکنان معارف در تمام ولایتها برای همه مردم خدمات یکسان ارائه میکند.
نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تهدید کردن کارکنان معارف، تهدید بشریت است.
بانو نزهت افزود: «حمله به کارکنان معارف عمل خلاف قوانین جنگی و بشری است. از گروههای دخیل در جنگ میخواهیم که در هنگام درگیری، به حفاظت از افراد ملکی توجه کنند.»
در همین حال سائره شریف عضو ولسی جرگه میگوید که برخی گروههای هراسافگن با فعالیتهای خرابکارانه میخواهند که روند جاری صلح به موفقیت نرسد.
اما طارق آرین سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که گروههای تروریستی نمیتوانند که در برابر مردم تهدید بزرگی باشند.
آقای آرین میافزاید: «ما در برابر تهدیدها آمادگی داریم. به هیچکس اجازه نمیدهیم که تهدید بزرگی را در برابر مردم ایجاد کند. گروههای هراسافگنی که در برابر مردم افغانستان میجنگند، نیروهای امنیتی در برابر آنها ایستادهاند و از مردم دفاع میکنند.»
سفارت امریکا در حالی از حملههای احتمالی گروههای هراسافگن در برابر نهادهای غیرنظامی و غیرنظامیان هشدار داده است که صبح امروز ایوب غروال معاون شورای ولایتی پکتیا از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.