صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: تبعیض و نابرابری بزرگترین خطر برای وحدت ملی است

دانش:  تبعیض و نابرابری بزرگترین خطر برای وحدت ملی است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که دیروز دوشنبه (24 سنبله) در برنامه معرفی نامزد وزیران جدید سخنرانی می کرد، تبعیض و نابرابری را «بزرگترین خطر برای وحدت ملی» درافغانستان خواند.
معاون دوم رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از معرفی شماری از نامزد وزیران جدید حکومت و نیز آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر، مبارزه با تبعیض و نابرابری را یک ضرورت جدی عنوان کرده گفت: مردم افغانستان در روابط بین خود مشکل ندارند. گاهی اما ریشه برخی از بی عدالتی ها و تبعیض ها را باید در ادارات دولتی جستجو کرد.
آقای دانش گفت: «در برخی از ادارات ما به طور علنی در استخدام ها شایستگی در نظر گرفته نمی شود و در ارائه خدمات و پروژه ها نیز عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن نادیده انگاشته می شود.»
وی با تأکید بر اینکه تبعیض های ناروای قومی، سمتی، زبانی، سیاسی و جنسیتی بزرگترین خطر برای وحدت ملی ما است اعلام داشت: «ما بعد از این مجبوریم که در مقابل این نوع تبعیض ها و بی عدالتی ها بدون هیچ ملاحظه ای صدای خود را بلند کنیم.»
وی با بیان این که نقض قانون و بی عدالتی توسط یک اداره یا وزارت صورت می گیرد اما تمام سئوال ها متوجه رهبری حکومت می شود که این سوء تفاهم باید از این پس برداشته شود، علاوه نمود که با توجه به این مشکلات، در کابینه جدید حکومت، باید از تبدیلی ها و استخدام های غیر قانونی، تعدیلات شتابزده قوانین، تغییر ناموجه پالیسی ها  و تبعیض و بی عدالتی ها جدا جلوگیری شود، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در همه سطوح رعایت گردد.
آقای دانش اصلاحات متداوم و مبارزه دوامدار با فساد را یکی از اولویت های اصلی حکومت خواند و گفت که پاسخگویی، شفافیت، گزارش به مردم و رعایت حق دسترسی به اطلاعات می تواند ما را برای رسیدن به این هدف کمک کند.
او خطاب به اعضای جدید کابینه گفت که اطلاعات صحیح را در دسترس مردم قرار دهید تا اطلاعات غلط و نادرست در باره شما نشر نشود.
وی نظم و ثبات در اداره را یک رکن مهم حکومتداری خواند و گفت که اداره برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه است و از این رو نوگرایی و نوآوری و اصلاحات نباید نظم و ثبات اداره را برهم بزند. وی به اجتناب از تعدیلات زودهنگام و شتابزده قوانین و سایر اسناد تقنینی در ادارات دولتی تأکید کرد و گفت که تعدیل غیر ضروری قانون موجب تزلزل در پالیسی ها و باعث بی اعتمادی و بی باوری مردم می شود و وزرای جدید باید جلو این کار را بگیرند.
در برنامه ای که دیروز با حضور رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، قدرت الله ذکی به عنوان وزیر ترانسپورت،  انور الحق احدی به عنوان وزیر زراعت، آبیار ی و مالداری، داکتر عباس بصیر به عنوان وزیر تحصیلات عالی، معصومه خاوری به حیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، نور رحمان اخلاقی به حیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، نثار احمد غوریانی به حیث وزیر صنعت و تجارت، فضل احمد معنوی به عنوان وزیر عدلیه، محب الله صمیم به عنوان وزیر امور سرحدات  قبایل،  بشیر احمد تینج به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی و  داکتر کریمه حامد فاریابی به حیث وزیر اقتصاد توسط رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری معرفی شدند.