صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه‌ی اروپا: به طالبان گفته‌ایم که از افغانستان مشروط بر حفظ جمهوریت حمایت می‌کنیم

اتحادیه‌ی اروپا: به طالبان گفته‌ایم که از افغانستان مشروط بر حفظ جمهوریت حمایت می‌کنیم

ارگ ریاستجمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که این موضوع را جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا پیش از روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) در یک گفتوگوی تلفنی با رییسجمهور اشرف غنی مطرح کرده است.
اتحادیهی اروپا میگوید به گروه طالبان خاطرنشان کرده است که هر نوع حمایت این اتحادیه در آینده از افغانستان، منوط به حفظ ارزشهای جمهوریت در کشور میباشد.
ارگ ریاستجمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که این موضوع را جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا پیش از روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) در یک گفتوگوی تلفنی با رییسجمهور اشرف غنی مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، آقای بوریل گفته است که اتحادیهی اروپا به حمایت دوامدار خود به خاطر حفظ و تقویت ارزشهای جمهوریت و هدف مطلوب که «همانا افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است»، ادامه میدهد.
او همچنان افزوده است که به خاطر اعلام همبستگی از جمهوریت و به  هدف حمایت از افغانستان در نظر دارد تا در به افغانستان سفر کنند.
رییسجمهور غنی نیز در این گفتوگوی تلفنی از موقف اتحادیهی اروپا در حمایت از روند صلح، ارزشهای جمهوریت و آتشبس سرتاسری قدردانی کرده است. این گفتوگو میان دو طرف درحالی صورت میگیرد که دو روز پیش (شنبه، ۲۲ سنبله) مذاکرات بینالافغانی صلح پس از ماهها کشوقوسها در شهر دوحه، پایتخت قطر افتتاح شد. در برنامهی افتتاحیهی این مذاکرات، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی، مایک پمپئو، وزیر خارجهی امریکا و ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر سخنرانی کردند.
پس از سخنرانی آنان در این نشست، نمایندگانی از کشورهای ترکمنستان، اوزبیکستان، پاکستان، چین، هند، اندونیزیا، جاپان، ترکیه، فنلند، ناروی، آلمان، اسپانیا و بریتانیا نیز بهگونهی آنلاین صحبت کردند. موضوع صحبت آنان دربارهی اهمیت مذاکرات صلح افغانستان و چگونگی همکاری این کشورها در روند صلح افغانستان بود.