صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر داخله: در برنامه میثاق امنیتی هیچ سلاحی توزیع نمی شود

وزیر داخله: در برنامه میثاق امنیتی هیچ سلاحی توزیع نمی شود

سرپرست وزارت امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای وضاحت در مورد برنامه میثاق امنیتی به مجلس نمایندگان استجواب شدند.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی در نشست دیروز دوشنبه (24 سنبله) مجلس گفتند که نهادهای امنیتی در برنامه میثاق امنیتی فقط از مردم برای تامین امنیت درخواست همکاری میکنند و در این برنامه هیچ سلاحی به هیچ کس توزیع نخواهد شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفت: «سطح جرایم یک پدیده ناآرام کننده در کابل و شهرهای دیگر شناخته شده است. ارقام که میدیدیم سطح گرفتاری ما بالا بود؛ اما سطح جرایم هم پایین نمیآمد؛ بناً ما دست به کار شدیم که شیوه رابطه خود را با مردم درست تنظیم کنیم و همچنین در نظم و دسپلین کار خود تجدید نظر کنیم.» آقای اندرابی افزود، میثاق امنیتی بخاطری روی دست گرفته شد که روابط پولیس و سایر نهادهای امنیتی با مردم سازمانی شود و تا این رابطه میثاق امنیتی گذاشته شده است. او گفت: «میثاق امنیتی مسلح سازی نیست و ما مخالف مسلح سازی هستیم. در میثاق امنیتی برای یک نفر هم کدام سلاح داده نمیشود؛ ما در بعد جرمی طی یک برنامه منظم از مردم درخواست کمک کردهایم.» به گفته او، معلومات تاکتیکی در این پلان عملی میشود. کمرههای امنیتی در دوکانها و دروازههای شهر و ترمینلها نصب خواهد شد و گزمههای نامتعارف در سطح شهر انجام خواهد شد. اندرابی بیان داشت:»هم اکنون جوانای که یک چاقو گگ در جیبش است و در یک کوچه میخواهد یک نفر را بزند و موبایلش را بگیرد خیلی زیاد است؛ از اینگونه افراد به هزاران نفر در این شهر وجود دارند که در برنامه میثاق امنیتی به این مشکلات توجه خواهد شد».او همچنین در بعد اخاذی پولیس گفت که از وقتی او سرپرست وزارت داخله است، برای مبارزه با اخاذی 450 افسر و ساتنمن و تا لغو یک قطعه پولیس اقدام کرده است و این اقدام باید ادامه پیدا کند و در پیوند به این 250 پولیس مورد پیگرد قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی کشور نیز در مورد میثاق امنیتی گفت که نمایندگان سند میثاق امنیتی را مطالعه نکردهاند در حالی که در اختیارشان قرار دارد؛ اگر مطالعه میکردند در مورد آن نگرانی نمیداشتند. آقای سراج تاکید کرد: «میثاق امنیتی کدام ساختار جداگانه نیست که بودجه داشته باشد؛ نهادهای امنیتی از داشتگیها و تواناییهای خود برای تامین امنیت استفاده میکنند؛ در واقع میثاق امنیتی یک قرارداد بین حکومت و مردم است و هیچ چیزی فراتر از آن نیست.» او بیان داشت که برنامه زیر نام خیزشها مردمی کاملاً یک برنامه جدا است؛ این برنامه از چندین سال به این طرف از سوی ریاست امنیت ملی به پیش برده میشود و اکثراً نتیجه خوبی هم داده است. به گفته او، همین نیروهای خیزش مردمی است که در بدخشان، ننگرهار، لوگر، ارزگان، غزنی، سرپل و برخی ولایت دیگر است که در مقابل دشمنان مردم ایستادهاند و دفاع میکنند. برنامه میثاق امنیتی اخیراً از سوی حکومت برای تامین امنیت و همکاری مردم در تامین امنیت محل و شهر شان از سوی حکومت روی دست گرفته شده است. این برنامه پس از آن روی دست گرفته شده که سطح جرایم در شهرکابل و سایر شهرهای کشور به شکل بیسابقه افزایش یافته است.