صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار وزارت داخله به زندانیان آزادشده گروه طالبان

هشدار وزارت داخله به زندانیان آزادشده گروه طالبان

معین وزارت داخله افغانستان به زندانیان آزادشده طالبان هشدار داده میگوید، اگر این زندانیان دوباره به جنگ و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند، بازداشت خواهند شد. اگرچه تا هنوز منابع رسمی حکومت افغانستان نگفته اند که چه شمار از ۴۰۰ زندانی جنجال برانگیز طالبان که قرار است آزاد شوند قاچاقبران مواد مخدر اند، اما معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این کشور به نقل از رسانهها میگوید که، ۵۱ تن این زندانیان قاچاقبران مواد مخدر اند.
محمد هاشم اورتاق روز جمعه (۲۴ اسد) در صحبت با رادیو آزادی به طالبانی که از زندان آزاد شده اند به ویژه به آنهایی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم بوده اند، هشدار داد که اگر خلاف «تعهد» عمل کنند، دوباره بازداشت خواهند شد.
آقای اورتاق افزود: «چون یک پروسه سیاسی است، در این پروسیه سیاسی باید ما قربانی دهیم. هر کسی که با یک تعهد در یک پروسه سیاسی از زندان آزاد میشود اگر دوباره این کار نامشروع را ادامه دهد پولیس آگاه است و آنها را دوباره به چنگ قانون خواهد انداخت.»
او به گونه مشخص به «قاچاقبرانی که در میان ۴۰۰ زندانی گروه طالبان» قرار دارند گفت که اگر این افراد دوباره به قاچاق مواد مخدر دست بزنند، بازداشت خواهند شد. بر اساس درخواست لویه جرگه مشورتی صلح قرار است چهارصد زندانی باقیمانده طالبان از میان ۵ هزار نفر. از سوی حکومت آزاد شوند. این روند دیروز آغاز شده و در اولین گام روز گذشته ۸۰ زندانی طالبان از این میان از بند آزاد شدند.
بر بنیاد گزارش رسانهها این ۴۰۰ نفر جرایم بزرگی از جمله قاچاق مواد مخدر را مرتکب شده اند. برخی رسانهها گزارش داده اند که در میان آنها بیش از ۵۱ تن به قاچاق مواد مخدر مجرم اند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. از احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان نیز پرسیدم که آیا رهایی بیش از ۵۰ قاچاقبر مواد مخدر برای افزایش اعتیاد و فروش مواد مخدر، میتواند یک تهدید باشد؟
او در پاسخ گفت: «قسمی که معین صاحب هم گفتند که گویا معافیتی وجود ندارد و اگر کسی مجددا به این جرم دست می زنند. مورد پیگرد قانونی قرار داده خواهند شد.» خبر رهایی بیش از ۵۰ قاچاقبر مواد مخدر در جمع زندانیان طالبان، برخی معتادان مواد مخدر را نیز نگران کرده است.
فریدالله یکی از کسانی است که دو سال میشود به مواد مخدر رو آورده است، میگوید، اگر «مافیا و قاچاقبران مواد مخدر» نمیبودند، ممکن شمار معتادان مواد مخدر به میلیونها تن نمیرسید. او افزود: «این ضعف حکومت است که آنها را رها میکند، اگر حکومت میداند که قاچاقبر است باید اعدام شان کند. اگر مواد از طریق فروشندگان و قاچاقبران مهیا نشود ما معتاد نمیشدیم.»
مواد مخدر در کنار جنگ و خشونت معضل دیگری برای افغانستان است. از این طریق برخی گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان نیز تمویل میشوند. هرچند بیشترین درامد مواد مخدر افغانستان به جیب «مافیای جهانی» میریزد، اما این پدیده در افغانستان نزدیک به سه میلیون معتاد بر جا گذاشته است.